26.01.2015 | Jon Ivar Mælen, produktsjef I-mek

a. 100 personer var innom i løpet av arrangementet. Det var mange godord å høre, både når det gjaldt bygg, løsninger og I-mek.

De første skissene til nytt kufjøs ble laget av Felleskjøpet Agri allerede sommeren 2012. Det var da tenkt som et frittstående bygg. Skissene ble brukt som grunnlag da Landbruk Nord startet med detaljplanlegging. I denne fasen ble det også besluttet å plassere det nye bygget mot et eksisterende oksefjøs med felles fôrsentral for begge fjøs.
Kontrakt på betongarbeid, overbygg og gjødselkum ble underskrevet med Nordfjordbygg i desember 2013. De startet opp sitt arbeid i juni, og i begynnelsen av desember flyttet dyra inn i nybygget.

Se tegning av fjøset (PDF 108kB)

Overbygget er med galvaniserte stålrammer kledd med betongelementer og sandwichplater på vegg, og sandwichplater med skylight på tak. Spaltegolv med underliggende tautrekk, hvor gjødsla samles i tverrkulvert. Bygget er på 825 kvm eksklusiv fôrsentral. Dette gir plass til 48 liggeplasser på kusiden for melke- og sinkyr. På ungdyrsiden er det 29 liggebåser for kviger, i tillegg kommer 3 binger for småkalv.

Teknisk utstyr

Melkerobot, innredning, gjødseltrekk, gjødselrobot og lys er fra DeLaval. WVT er leverandør av spalteplank, og ventilasjon er fra Bruvik. Kraiburg er leverandør på båsmatter og RotageAgri er leverandør på kraftfôrsiloer og –skruer.

Fjøsbygning.Foto.