11.07.2016 | Mikal Steinsli, Sagssjef I-mek

Stor interesse for åpent fjøs hos Lena og Sivert

Lena og Sivert Fenstad inviterte i samarbeid med Felleskjøpet Agri til Åpent fjøs torsdag 7. juli. Tine og Nortura deltok med bevertning, slik at alle besøkende fikk påfyll av både fag, mat og drikke. Det var ca. 120 besøkende som fikk se ett flott fjøs som fungerer helt i henhold til Lena og Sivert sine ønsker og behov.

Produksjon i nytt og gammelt fjøs

Lena og Sivert driver gården Nedre Fenstad, hvor de har en produksjon på 370 tonn melk og kjøtt. Nå som det nye fjøset er i bruk for melk, kan de lettere fremfôre alle okser i det gamle fjøset. Melkefjøset har i dag 51 liggebåser for melkekyr, men kan ved å flytte noen grinder lett justeres om til 60 stk. om produksjonen skal økes.

Fjøset er bygd for fri kutrafikk, men de kan med enkle grep legge inn styring om det er ønskelig. Akkurat nå kjører de med styrt kutrafikk, da det er enklere ved opplæring av nye kyr og kviger samtidig som man sikrer at alle dyrene er innom melkeroboten. Pr i dag fôres grovfôret ut med minilaster, men fjøset er forberedt for automatisk fôringssystem. Lena og Sivert er meget godt fornøyde med fjøset, men ser nå i ettertid at overgangen ute i løsdrifta burde hatt spalter i stedet for tett gulv. Flyterennene under spalten fungerer godt, og med spalt i overgangen hadde det vært tørrere og renere der.

Her kan du se planløsningen til det nye fjøset (PDF 0,25 MB)

Byggeprosess og valg av leverandører

Lena sier at hele byggeprosessen har gått i henhold til planen. Spaden ble satt i jorda den 4. august, og 6. januar ble den første kua melket i nyfjøset. Det har vært noe småtterier og finpuss etterpå, men stort sett var byggeprosessen på 5 mnd. og i henhold til budsjett. NLR har hatt den formelle byggeledelsen, men i praksis har de måttet ta ansvar og styrt mye selv.

De fant en planløsning som de likte hos en kollega på Sparbu, og fikk tilpasset denne i henhold til egne ønsker og behov.

Valget på leverandør av bygg og I-mek fremheves som meget gode valg. BorgenBygg har levert i henhold til avtale, og de hadde en meget kort og effektiv byggetid. Til tross for storm, så ble selve bygget reist kun i løpet av 2 døgn.

Felleskjøpet sin salgskonsulent, Hans Otto Stjern, har også fulgt opp meget godt. Alltid vært tilgjengelig for å svare på spørsmål som dukker opp og ofte vært innom underveis i byggeprosessen. DeLaval har sørget for meget god montering av det tekniske utstyret og oppstart gikk dermed over all forventning.

Utover dette valgte de seg lokale firma (grunn, el, VVS) og samarbeide med, noe som har gått meget bra. Viktig å ha lokale fagfolk som kjenner til hvordan landbruksbygg skal være og hvordan de skal settes opp. At Sparebank 1 lokalt i tillegg har både landbrukskunnskap og kjennskap til dem som kunder, gir finansiell trygghet.

Felleskjøpet Agri takker for tilliten for å få være leverandør av innendørsmekanisering, samtidig som vi gratulerer med nytt fjøs og ønsker Lena og Sivert lykke til videre med sin produksjon.

DeLaval fjøsbelysning kombinert med hvite vegger og naturlig ventilasjon gir et trivelig miljø

 

Diagonalfront for melkeku.

Forberedt for grovfôrmixer.

God oversikt og lett tilgang til jur.

Kalvebinger.

Åpning gir enkel passasje for folk.

Fasaden til det nye fjøset.

 

Kyrne har god tilgang på beite.

Servering og god stemning bland de som møtte opp.