27.06.2018 | Håvard Simonsen

Den nye «fôr-pusheren» til DeLaval har en tilleggsfunksjon ved at den blander og reposisjonerer fôret framfor dyra, slik at de hele tiden har tilgang på friskt fôr. 

– Remikset og forfrisket fôr øker fôropptaket og dermed bedre melkeavkastning, sier produktsjef Martin Evensen i DeLaval Norge. Han har vært med på utviklingen av den nye «push-mikseren» som har vært gjennom omfattende tester på melkebruk i Europa.

Evensen sier OptiDuo er unik ved at den kan håndtere store mengder fôr, enten det er ferskt gras, ensilasje eller høy. Maskinen har en såkalt adaptiv kjørefunksjon og et navigasjonssystem som gjør at den tilpasser skyving, miksing og fordeling av fôret etter fôrmengden. OptiDuo styres etter en kobbertråd i fôrbrettet som den kan forholde seg til i fire ulike posisjoner. Maskinen kan automatisk endre fart, rygge og justere skyvevinkel. Følere i fôrbrettet kan gi maskinen beskjed om faste funksjoner, som å slå på og av mikseskruen, svinge osv. DeLaval poengterer at OptiDuo opererer med stor sikkerhet.

Maskinen kan utstyres med en 90 liters tank for kraftfôr, som kan gis som lokkemiddel for å få dyra til fôrbrettet.

– OptiDuo sparer mye arbeid. Basert på våre tester vil en gård med 60 kuer, der OptiDuo kjøres ti ganger i døgnet, spare 25 dager arbeid i løpet av et år, sier Evensen.

SKYVER OG MIKSER: Produktsjef Martin Evensen i DeLaval Norge har vært med på utviklingen av OptiDuo.