27.06.2018 | Håvard Simonsen

– Ut året kommer vi til å tilby både den nye VMS V300 og VMS Classic, men fra neste år blir bare den nye roboten tilgjengelig, sier produktsjef Einar Iversen hos DeLaval Norge.

VMS V300 vil bli DeLavals hovedattraksjon på Agroteknikk i november.

– Dette er ingen «facelift», men en helt ny maskin, understreket systemansvarlig for melkeroboter hos DeLaval, Henrik Persson, da konsernet presenterte sine nyheter for skandinavisk presse i forkant av Borgeby Fältdager i Skåne tirsdag. Parallelle lanseringer ble holdt verden over.

10 prosent økt kapasitet

Fortsatt er det en infrarød laser som finner spenene, men den nye bildebehandlingen gjør forbehandling av spenene og påsett av spenekoppene opptil 50 prosent raskere enn på dagens roboter. Bedre forbehandling og vakuumteknologi bidrar også til mer optimal nedgiving. En dansk melkeprodusent som har hatt roboten i test, fortalte at hvert kubesøk i roboten er redusert med ca. ett minutt. Han poengterte dessuten at dyra var blitt roligere og problemer med avspark mindre fordi roboten hele tiden treffer med påsettet. I følge DeLaval er treffprosenten 99,8! Tester på gårder rundt om i Europa de siste månedene har også vist at melkeytelsen går opp.

Alt dette gjør at kapasiteten på VMS V300, målt i melkemengde du kan klare å få gjennom roboten, er ti prosent høyere enn hos dagens VMS Classic.

Reduserte servicekostnader

DeLaval har også lagt ned mye arbeid i å gjøre den nye melkeroboten mer servicevennlig både for bonden og for sine egne servicefolk, som også har vært med på utviklingen.

– Dette gjør at servicekostnadene vil ligge rundt ni prosent lavere enn for dagens Classic, sier Iversen.

DeLaval Norge bygger opp et opplærings- og servicesenter på Øksnevad på Jæren i forkant av at den nye roboten kommer på det norske markedet.

Alt på mobilen

Mye av det som gjør VMS V300 til en helt ny maskin, er de gjennomgripende endringene på softwaresiden. Fjernbetjeningen av roboten ved hjelp av en app på mobiltelefonen eller nettbrett er utviklet videre. Mobiltilpasningen er nå identisk med touchskjermen på selve roboten, slik at all overvåking, styring og endringer kan foretas fra der du er, enten du står ved ei ku i fjøset eller sitter på traktoren.

– Vi var de første som innførte touchskjerm på melkerobotene. Kanskje blir vi også de første som fjerner den, spøkte Persson. Kunden kan nå velge om de vil ha roboten levert med eller uten egen skjerm.

Samsnakker

– De som har planlagt robotinstallasjon med VMS Classic kan uten problemer skifte til VMS V300 hvis de skulle ønske det. Fotavtrykket er det samme. Selv om den nye roboten er 27 cm lengre har det ingen praktisk betydning. For de som har flere roboter, er det verdt å merke seg at VMS V300 kan jobbe sammen med VMS Classic fra 2007 eller yngre, sier Iversen.

STOLTE: Adm. direktør Birger Grøn (t.h.) og produktsjef Einar Iversen i DeLaval Norge under verdenslanseringen av nye VMS V300. Foto: Håvard Simonsen