02.05.2018 | Oddrun Karlstad

– Etter en grundig anbudsrunde med de største fjøsleverandørene, er vi svært fornøyde med å ha inngått avtale med Gråkjær og Felleskjøpet. Løvenskiold-Vækerø ser fram til et konstruktivt og godt samarbeid med to seriøse aktører i markedet, sa Kjetil Randem, ansvarlig for drift og jordbruk i Løvenskiold-Vækerø da kontrakten ble underskrevet høsten 2016.

Byggestart var mai i fjor og seks måneder senere var bygget ferdigstilt.

Estetisk og smart bygg

Et sentralt krav fra Løvenskiold-Vækerø var at bygget rent estetisk skulle passe inn i øvrig bygningsstil. Ammekufjøset ble derfor tegnet spesielt med tanke på dette av arkitektene Haarklau og Lindeberg AS.

– Bygget har innvendige stålbuer, og de isolerte treveggene har vannfaste fjøsplater på innsiden og stående kledning på utsiden. Det er valmet tak på fjøset med plater som ser ut som takstein og det har eget klokketårn. Innvendig tak har kompakte trefiberplater, vinduer med sprosser og forseggjorte dører som passer inn i bygningsstilen, forteller Leif Bærstad, salgssjef innendørsmekanisering i Felleskjøpet.

Inne i fjøset

Ammekufjøset har plass til totalt 80 mordyr av rasen Simmental og likt antall kalver. Kviger og okser framfôres.

– I fjøset er det to gjødseltrekk med kjetting fra DeLaval. DeLaval har også levert kubørster, fôringsanlegg med fôrmikser som tar 19 m3, transportør og bandfôring. Mafa kraftfôrsilo med fôrskrue fører kraftfôret fra siloen til fôrmikseren. Det er LED-lys i hele bygget – også dette fra DeLaval, mens ventilasjonen er fra Skov, med veggventiler og fire piper i taket.

IVARETAR DYRA: Riktig utformet liggebåser med gummimatter skaper et fungerende fjøs og god dyrevelferd.

I hele fjøset er det innredning bestående av liggebåser, fangfronter og bingeskiller fra DeLaval, og det er gummimatter levert av Kraiburg, forteller Torstein Lye, prosjektkonsulent på innendørsmekanisering og ansvarlig for gjennomføringen på vegne av Felleskjøpet.

Han påpeker videre at det er djupstrø i talleavdelingene til både kalving, sjukebinger og kalvegjømme.

– Landia dykkpumpe pumper ut gjødsla til utvendig lagerkum der ei Svea Agri gjødselpumpe rører og lesser gjødsla i gjødselvogn, sier Lye.

Velfungerende fjøs

Drifstleder Kjetil Randem kan fortelle om et fjøs som fungerer helt etter planen.

– Vi satte inn de første mordyra i oktober, en måned før ferdigstillelse. Årsaken til det var at vi hadde mange dyr på beite og måtte få flere av disse i hus. Det gikk veldig bra. Vi fikk god oppfølging og opplæring av utstyret, som for eksempel fôringsanlegget og gjødselhandteringen. At drifta nå går så bra som den gjør er nok mye takket være en lang og god planleggingsfase. I denne fasen hadde vi godt samarbeid både med Nortura, Felleskjøpet og Gråkjær. I tillegg til disse tre leverandørene leide vi inn entreprenør til grunnarbeidene. Det ble gjort tilpasninger underveis og i sum fikk vi en helhetlig og godt gjennomtenkt løsning i fjøset, forteller Randem.

TIL KALVENE: Kalvegjømme på djupstrø.


Han sier videre at investeringsrammene i det store og hele holdt etter planen.

– Det var Gråkjær som satt med det overordnete ansvaret for at kostnadsbudsjettet skulle overholdes. Det har bare vært små justeringer på den økonomiske biten.
Fremover nå handler det om fullt fokus på god drift. Vi jobber med å bygge opp besetningen. Vi har hittil hatt 40 kalvinger og skal opp i 80 på årsbasis. I og med at vi har en stambokført besetning har vi god tro på at vi etter hvert skal kunne selge noen livdyr. Nå handler det også om å finne en god fôringsstrategi på fôrblander og fôringsautomatikk. Med det vil vi også kunne optimalisere arbeidsinnsatsen i fjøset. Her på gården har vi ikke hatt bløtgjødsling tidligere. Nå har vi én gjødselkum i fjøset og én utenfor. Vi jobber nå med å finne ut hvordan vi på mest mulig rasjonell måte kan flytte gjødsla fra innekummen til den som er ute. Så skal vi bruke slangespredning og gjødselvogn for å oppnå mest mulig effektiv spredning med minst mulig jordpakking, fremholder Randem, og avslutter:

– Jeg vil gjerne takke både Felleskjøpet og Gråkjær for godt samarbeid ved byggingen av fjøset.

Løvenskiold-Vækerø

Eier Carl Otto Løvenskiold driver jordbruk på omlag 5 000 daa med korn- og grasproduksjon i Lommedalen, Bærums Verk, Sørkedalen, Fossum og Hakadal. Dette fordeler seg på 4 200 daa med korn- og grasproduksjon og 800 daa beite. De eier og forvalter mye av skogen rundt hovedstaden som benyttes av nær 1 million mennesker som rekreasjon sommer som vinter. Løvenskiold er også ledende i Norge innen byggevarehandel gjennom Maxbo-kjeden.

– Kostnaden på prosjektet er på ca. 14,5 millioner der Felleskjøpets leveranse er på omtrent 3 millioner kroner. Gråkjær har stått som totalentreprenør i prosjektet og Felleskjøpet Agri har levert all innendørsmekanisering til prosjektet. Fjøset er på i overkant av 2 000 m3, sier Leif Bærstad.