12.06.2019 | Jon Ivar Mælen, Felleskjøpet Agri

Byggeprosessen startet i slutten av september 2018, og ungdyr flyttet inn i januar.  5. februar 2019 ble melkeroboten kjørt i gang, og etter det så har det vært en fantastisk utvikling av melkeytelsen i besetningen. Det ble levert allerede i februar 50.000 liter melk.

 

VMS V300 fra utgangssiden

Det er en kvote på 430 tonn der, og det er nå snakk om leie av 100 tonn i tillegg.  Totalkostnaden ser ut til å være ca 13,5 mill for alt sammen, og det må en si er veldig bra.

Pridla Samdrift utvendig

Foran roboten

De har også tatt et valg med å bygge en velferdsavdeling bak roboten som mange gjør nå.  Pridla Samdrif har skjønt at skal en utnytte denne avdelingen godt, så må det være en kraftfôrstasjon der. 

Velferdsavdeling med kraftfôrstasjon

Dyrevelferden er ivaretatt med gode og brede overganger, og nok drikkekar-kapasitet.  Det er DeLaval CC1800 liggebåser med Kraiburg Wela liggebåsmatter i alle avdelinger i hele fjøset. Det er helsveiste diagonalfronter for melkekyrne, og det er en DeLaval gjødselrobot som holder arealene rene og fine.

Dyrevelferd


DeLaval gjødselrobot

På ungdyrsiden har de valgt å ha fanggitter over det hele. De har også fått til oksebinger, og dette betaler seg godt,hevder brukerne.


Kraiburg Wela matter

Fangfronter okser og ungdyr

Kraftforsiloer og kraftforskruer er fra Mafa, og det er flere skruer inne i anlegget da det er mange kraftfor-nedløp spredt i bygget.

Mafa siloer

De har valgt en skikkelig fôringslinje bestående av en DeLaval 22m3 grovfôrmixer med Delaval bandforing som dekker hele fôrbrettet. I tillegg har de montert en IPE 120 skinne under bandfôringen, der en DeLaval FW200 kraftfôrvogn fôrer ut kraftfôr og eventuelt mineraler til okser og ungdyr.

DeLaval bandforing

DeLaval 22m3 mixer

DeLaval FW 200 kraftfôrvogn

IPE120 skinnebane under bandforing

Utgjødslingen sørger en Landia kanalomrøring for i hele bygget under spaltearealene. Det er en velkjent fin løsning med kum utvendig, og en Svea elektrisk gjødselpumpe for tømming av kanalene.

Asbjørn og brukerne orienterer om bygget og prosessen rundt

Vi ønsker dem lykke til med produksjonen i fremtiden!