27.03.2018 | Felleskjøpet

I begynnelsen av mars ble det avholdt fagmøter på Fagernes og Torpo i Hallingdal der temaet var «Hvordan få til et moderne fjøs i små besetninger?» Det kom tilsammen 110 personer på begge møtene og temaet skapte gode diskusjoner, basert på innlegg fra både Tine, Felleskjøpet og DeLaval.

Åpent fjøs på Ål

Etter fagmøtet på Torpo var det invitert til Åpent Fjøs hos Lene Prestegård og Ole Håkon Opsata på Ål. Her fikk rundt 120 besøkende se et flott tilbygg satt opp av Veidekke med VMS melkerobot, gjødselrobot og DeLaval innredning både på kusiden og ungdyrsiden. I liggebåsene samt til kalvene er det benyttet Kraiburg gummimatter.
Torgeir Jorde har stått for planleggingen sammen med byggherre.

Arrangementet var svært vellykket, og både Nortura og Tine stilte med servering på utsiden av fjøset noe som skapte god stemning.

Åpent ammekufjøs hos Løvenskiold-Vækreø

Torsdag 8.mars inviterte Gråkjær og Felleskjøpet til storstilt åpning av det nye, flotte ammekufjøset til Løvenskiold-Vækerø på Hakadals Verk. Carl Otto Løvenskiold åpnet selv arrangementet og roste Gråkjær og Felleskjøpet for gjennomføringen av byggeprosjektet. Han var strålende fornøyd med resultatet som er et fremtidsrettet og moderne fjøs med god dyrevelferd og ett estetisk uttrykk som passer godt inn den andre bebyggelsen ved Hakadals Verk.
Fjøset er bygget for 80 mordyr, med rekrutteringsavdeling og fremforing av okser.

Av teknisk utstyr i fjøset kan nevnes DeLaval grovformikser med bandforing, DeLaval innredning, DeLaval gjødseltrekk og lys, og Skov ventilasjon.

Torstein Lye har vært prosjektleder for dette prosjektet på vegne av Felleskjøpet.

Mellom 400 – 500 mennesker var innom i løpet av de fem timene arrangementet varte, og selv ett lett snødryss hindret ikke folk i å kose seg med pølser fra Nortura og kake og kaffe fra Gråkjær og Felleskjøpet.

Åpent fjøs på Kråkstad

Turneen ble avsluttet på fredag i Kråkstad i Østfold. Her var det åpent fjøs hos Mina Sophie og Jon A. Johansen. Dette er ett nytt melkefjøs med VMS som er satt opp i samarbeid med BorgenBygg. Melkeroboten er utstyrt med celletallsmåler og BCS holdvurderingskamera.
Fjøset er for øvrig utstyrt med naturlig ventilasjon, Kraiburg gummimatter, DeLaval innredning og kraftforstasjoner. Landia omrøringspropell til gjødselsystemet.

Klikk her for å se skisse av planløsningen (åpnes i eget vindu)

 

Thomas Lundeby har stått for planlegging og gjennomføring av innendørsmekaniseringsleveransen fra Felleskjøpet.

Stor interesse var det også her både fra Akershus og Østfold, og det var over 150 mennesker innom i løpet av dagen. Også her stilte Tine og Nortura opp med servering. BorgenBygg kom som vanlig med kake til fjøsåpningen.

Vi vil gratulere alle med nye, flotte og tidsriktige driftsbygninger og takker for tilliten.