27.01.2015 | Martin Evensen, salgskonsulent I-mek storfe

Innbyggerne på øya livnærer seg stort sett på landbruk, og det er ferjeforbindelse fra Sandessjøen og ut til øya.

Det er mange driftige gårdbrukere her, som er framtidsrettet og satser på melkeproduksjon. Mari Brox og Jarle Mikalsen er de tredje gårdbrukerne som starter med VMS melkerobot på Løkta. Den fjerde brukeren skal også være i gang etter jul i 2015.

Nytt og gammelt fjøs

Mari og Jarle har valgt et pakkekonsept fra Felleskjøpet, med FK-fjøs fra Nordfjorbygg. Det er et bygg med stålbuer i tak- og veggkonstruksjon. Sandwich-elementer i vegger og tak gjør at de har fått et veldig fint og lyst fjøs. Nytt fjøs er bygd i tilknytning til deres gamle, og legg merke til den stilige påbyggingen av den gamle fjøsen og inn til den nye! Det er flytekanaler under spaltearealene som sørger for gjødselhåndteringen i nybygget.

To kyr i fjøset til Jarle Mikalsen og Mari Brox. Foto.

 

Teknisk utstyr

Av teknisk utstyr så er det Delaval VMS melkerobot, all innredning av forskjellige varianter og kraftforstasjoner montert i fjøset.  Betongplank fra WvT betong, Rotage kraftforsiloer og skruer og mekanisk ventilasjon fra Bruvik.  De fôrer ut grovfor med en skinnegående TKS K1 kombikutter som har vært med i noen år fra før.

Se på vedlagte tegning av fjøset (PDF 619 kB), og ønsker du noe tilsvarende kan du kontakte en av våre I-mek storfeselgere.

Vi ønsker brukerne lykke til med nyfjøset i mange år framover!