29.08.2018 | Felleskjøpet

Helt sør i Nordland Fylke ligger Vevelstad Kommune,- en kommune med vel 500 innbyggere. Hovednæringsveiene er fiskeopdrett, turisme samt landbruk. 

Her bor familen Andreassen: Kari Anne Bøkestad Andreassen og Bernt Andreassen og deres barn. En meget aktiv familie med mange «jern i ilden». 

Gårdsbruket består hovedsakelig av melkeproduksjon, opprinnelig kvote ca. 100 tonn.  Oppfôring av kalver inngår også i produksjonen.

Som for de fleste brukere med eldre driftsbygninger, måtte også familien Andreassen stille seg spørsmålet: Hvordan skal vi møte fremtiden? Dette er en prosess som for de fleste tar noe tid, men når eldstesønnen signaliserte at han på sikt var villig til å overta driften var det enklere å ta en avgjørselse.

Det ble tidlig klart at det måtte bygges ny driftsbygning. Et møysommelig arbeide med utarbeidelse av driftsplan startet samtidig som det ble arbeidet med alternative planløsninger.

Under arbeidet med driftsplanen, ble det klart at en av naboene ønsket å avvikle melkeproduskjonen. Andreassen fikk overta kvoten, slik at samlet melkekvote i nyfjøset ble litt over 200 tonn.

Ivaretar dyrevelferden

Familien Andreassen er meget opptatt av dyrevelferd, derfor var dette også viktig for planløsningen i nyfjøset:

-       Liggebåsene i sinku-/kvigeavdelingen har bredde 125 cm.

-       Liggebåsene i fokusavdelingen har bredde 125 cm.

-       I alle liggebåsene på «kusiden» er det Wingflex båsmatter

-       I alle overganger i melkeuavdelingen er montert gummi med slitesjikt

-       Det er liggebåser i alle ungdyrbingene; tilpasset aktuelle dyrestørrelse

-       Det er montert "gummi på rull" i alle ungdyrbingene

-       Bortsett fra i melkekuavdelingen, er det benyttet fanghekker i hele fjøset

-       3 «tette» fødebinger beregnet for talle

-       Fødebingene er plassert rett utenfor «kontor-vinduet» for enkel overvåking

-       Eget kalvefjøs med egen ventilasjon

-       Tilrettelagt rampe for levering til dyretransport

Mandag  20. august 2018 var det Åpent fjøs hos Andreassen. Under er det noen bilder som viser resultatet.

Vi gratulerer familien Andreassen med nyfjøset!