19.10.2014 | Jon Ivar Mælen, produktsjef i-mek

​ Over 50 interesserte bønder møtte opp for å se hans nye melkerobotfjøs. Det var gaveoverrekkelser fra Produsentlaget og Geno, og leverandører var representert for de som ville ha informasjon om hvordan man kan gjennomføre et slikt fjøsprosjekt.

Litt om fjøset

Det er 52 liggebåser i nyfjøset inklusiv 11 båser for sinku. Det er eteplasser til alle slik at de har tilgang alle samtidig. Det er en tre-rekkers liggebås- løsning med en-rekker på motsatt side av forbrettet, og det er åpen overgang på enden av forbrettet slik at den siden også benyttes av melkekyr. Flyterenner er det under hele fjøset, og det pumpes over til utvendig gjødselkum.

Ole Håvard har 386 tonn i kvote, og han skal få fylt opp den nye avdelingen sin raskt. Gammelfjøset er ikke påstartet ombygging enda, men det vil skje gradvis her. Melkutskilleren fra VMS er oppmontert i gammelfjøset, og en småkalvavdeling med enkelt-bokser og en sykebinge i utskilling fra VMS kommer snart på plass. Kostnadsrammen på dette prosjektet er 4,7 millioner, men eksakt oversikt foreligger ikke enda.

Se tegning av fjøset

Samarbeispartnere i byggeprosessen

Meget gode lokale Fosen-firma har utført grunnarbeid, betongarbeider , trearbeider, El-installasjon og VVS på prosjektet og Ocem har levert bygget i betongelementer med takstoler og stålplater innvendig og utvendig. Felleskjøpet representert av Hans Otto Stjern har levert all I-mek i bygget og Tine har hatt Frank Arne Andresen inne i god tid med å forberede prosessen med tilpasninger til nyfjøset. Bjørn Garberg fra Norsk Landbruksrådgiving har vært byggeleder på prosjektet.

Beitedrift

Her er det valgt en DeLaval VMS med FeedFirst styrt kutrafikk, og da har man mange muligheter for å styre kyrne til og fra beite. Smart-gate foran VMS må alle gå gjennom for å få tilgang til kraftfor, og hvis de er kvalifisert til melking blir de faset inn til melkeroboten.

Det samme er det med beite som ligger utenfor fjøset også – de må gå gjennom for å komme dit. Det er ganske enkelt 2 enveisporter som sørger for at de kommer riktig ut og inn av fjøset. Dette fungerte utmerket med en gang, sa Ole Håvard. Foreløpig så er det vann i en bekk i utkanten av beitet, men den tørker sannsynligvis inn snart og da blir det vann bare inn i fjøset. Det er mange muligheter med en DeLaval VMS for å ha kontroll over besetningen både ute og inne.

Leveranser fra Felleskjøpet

  • VMS melkerobot med styringer og porter, CC1800 liggebåser, HL10 fangfronter, DS skråfronter, samt kraftforstasjoner er fra DeLaval.
  • Kraiburg KKM liggebåsmatter
  • Bruvik mekanisk ventilasjon bestående av Optiflex veggventiler og avtrekkspiper samt styringer sørger for godt klima.
  • Rotage glassfiber kraftforsiloer og kraftforskruer
  • TP360 gjødselpumpe
  • Hansen Protection stål/duk gjødselkum
  • WvT betongplank i alt gjødselareal. 

Felleskjøpet har også alle leveranser av kraftfor, gjødsel og plantekultur på gården, og det ble uttrykt mye positivt om den hjelp og støtte han har fått. Vi ønsker Ole Håvard lykke til med fjøset, og har du noen tilsvarende ønsker kan du kontakte en av våre storfeselgere.