05.10.2014 | Jon Ivar Mælen, produktsjef I-mek

Det var utrolig bra frammøte med ca 150 personer som overvar at ordføreren klippet snora og offisielt åpnet fjøset våren 2014.

Produksjonen

Melkekvote er på 400 tonn, og det er nå 45 kyr som melker for tiden. 60 ungdyr er det i tillegg til disse inne. Det høstes på 320 mål + beiter i tillegg for å holde denne produksjonen i fjøset.
Melkingen i fjøset foregår med en DeLaval VMS melkerobot, og det er fri kutrafikk rundt denne.

Bygget er et FK-fjøs

Det som er bygd her av Nordfjord Bygg er et 1500 m2 stort stålbygg med sandwich-elementer som har mekanisk ventilasjon. All innredning, melkutstyr, kraftforstasjon etc er fra DeLaval. Utgjødslingen i fjøset består av kanalomrøring med betongplank over gjødselarealene. 

Se tegning av melkerobotfjøset (PDF ca 200kb)

Teknisk utstyr

Landia propellomrører sørger for omrøring i gjødselkanalene, og over kanalene ligger det betongplank fra Thisted Fjerritslev betong. Det er Skov mekanisk ventilasjon bestående av veggventiler, styringer og avtrekkspiper.
Fjøset har også vertikal grovfôrmixer og OTS distribusjonsvogn fra DeLaval til å ta seg av utforingen av grovfor. Dette er utstyr det er stor interesse for for tiden da det er et enormt potensiale for å forbedre grovforutforingen i Norske fjøs.
Alt teknisk utstyr er levert av Felleskjøpet sammen med Nordfjord Bygg som har levert og utført alt av bygg.