05.10.2014 | Jon Ivar Mælen, produktsjef I-mek

​Minst 80 interesserte personer møtte opp for å se et meget flott FK-fjøs som er tegnet av I-mek selger Knut Rogn og prosjektert og bygd av Nordfjord Bygg..

Litt om produksjonen og fjøset

Det er en kvote på 352 tonn på bruket nå, og det skal gå fint an å produsere det i det nye fjøset som er i føyd sammen med eksisterende fjøs fra 70-tallet.

Se tegningen av fjøset (PDF ca 280kb)

Dette er et samarbeids-prosjekt med Nordfjord Bygg - et FK-fjøs som er bygd her. Det er full kjeller under nybygget som er et sandwich stålbygg med spaltepank i åpen gjødsel-forbindelse i alle gangarealene. Meget fint gjennomført bygg, og ikke minst sammenbygging mellom gammelt og nytt.

Teknisk utstyr

Av utstyr så er det en DeLaval VMS melkerobot for fri kutrafikk montert samt DeLaval innredning av forskjellige typer:

  • Gjødselrobot
  • Aktivitetsmåling
  • Kalveforingsautomat
  • Fjøsbelysning
  • Roterende kubørste

Av øvrig utstyr er det:

  • Mafa kraftforsilo og inntrekksskrue til robot
  • Thisted Fjerritslev betongplank i gjødselarealene
  • Bruvik mekanisk ventilasjon.
  • Alt levert av Felleskjøpet og montert av DeLaval og Nordfjord Bygg.


Vi ønsker Hilde og Hallgeir lykke til med et flott og praktisk bygg i mange år framover!