05.10.2014 | Jon Ivar Mælen, produktsjef I-mek

Det møtte opp 100 interesserte personer for å se på siste byggetrinn på Hemnekjølen midt i juli 2014 til en trivelig fjøsvisningsdag der brukerne fikk overrakt Geno-plakaten samt klokke fra Tine.

Produksjonen

Det er i dag 55 kyr som blir melket med VMS-en som har vært i drift der siden 2007. Det har vært FeedFirst kutrafikk der på bruket hele tiden – noe brukerne har vært meget godt fornøyd med.
Det er i dag etter siste utbygging vel 200 dyr inne i fjøset med framforing av okser samt rekruttering.

Siste utbygging

I fjor startet de med en utbygging for å få til en sinkuavdeling med 20 plasser der forsentralen var i VMS-fjøset. Så tok de det eldre kufjøset og oppgraderte til oksebinger samt rev deler av det og bygde nytt sandwich-bygg med ståltakkonstruksjon over. Nå er det 95 meter forbrett med dyr på fra ende til ende. De besøkende syntes det hadde bitt et meget flott og oversiktlig fjøs av det. Ca 4 millioner har de brukt på siste byggetrinn totalt nå inkl teknisk utstyr. Dette kan du se på denne tegningen av fjøset (PDF ca 400kb)

Grovformekaniseringen

En viktig del av denne utbyggingen er grovfôrmekaniseringen. Lysevoll har grovfôr i rundball fra fjord og til fjell i praksis, og da er det viktig å få mikset sammen en grovfôrrasjon der en får en jevn rasjon gjennom hele året. Dette løses med en DeLaval 19m3 mixer via et band opp til en DeLaval OTS batteridrevet distribusjonsvogn. Dette systemet kjøres sammen med DelPro managementssystemet som styrer alt fra VMS til grovforlinjen. Grovfôret distribueres nå automatisk annenhver time ut på forbrettet til de gruppene av dyr som man ønsker. I tilegg så er det en DeLaval FW200 kraftforvogn styrt av det samme systemet som fôrer på kraftfôr til de gruppene av dyr som skal ha det også.

Vi ønsker brukerne lykke til videre med utstyret og produksjonen!