04.05.2015 | Nils Arve Frøisland, fagsjef PLUSS tilskuddsfòr

Pluss Bolus Storfe (PDF 931KB) anbefales særlig til storfe på beite/grovfôrrasjoner, når det ikke brukes annet mineral- og vitamintilskudd. Bruk alltid egnet applikator, «Applikator Pluss Bolus», ved innsetting av Pluss Bolus i vomma.
Pluss Bolus Storfe frigjør mikromineraler og vitaminer i en periode på ca. 250 dager.

Dosering: 2 bolus per storfe over 200 kg. Pluss Bolus Storfe må ikke gis til storfe mindre enn 200 kg.

Bruksanvisning:
1. Rengjør applikatoren nøye før bruk. Legg bolusene i sylinderen på applikatoren.

 

2. Åpne dyrets munn og plasser applikatoren forsiktig i retning av den øvre delen av munnhulen. Hold dyrets hode rett med strukket hals.

 

3. Skyv forsiktig inn applikatoren. Det skal ikke oppstå motstand.

 

4. Når applikatoren er helt inne i riktig posisjon, press forsiktig håndtaket for å legge inn bolusene. Hvis det oppstår motstand er applikatoren ikke riktig plassert, dra applikatoren ut og gjenta prosedyren.

 Brukerveiledning - Se video

Tre typer mineralbolus

Felleskjøpet har også lansert Pluss Bolus Sinku (PDF 641KB) til bruk i sinperioden og Pluss Bolus Kalsium (687KB) til bruk ved kalving for å redusere risiko for melkefeber.

Ta gjerne kontakt med lokal fagkonsulent angående bruk av mineralbolus og annet tilskuddsfôr.

Pluss Bolus kan kjøpes i Felleskjøpets butikker eller i Min gård