22.04.2016 | Mikal Steinsli, Salgssjef I-mek

Oppstart av nytt fjøs

Gården til Elisabeth og Finn Hokland har ikke hatt melkeproduksjon siden 1991, men med oppkjøp av en besetning med kvote fikk de startet opp igjen på nytt den 1. januar 2015. Når de nå i tillegg har fått bygd og flyttet inn i et nytt fjøs med melkerobot og fullautomatisk fôring, kan man trygt si at fremtidig produksjon er sikret. Gården har i dag 415 tonn i melkekvote, og planen er å øke videre. Daglig drift og stell blir ivaretatt av Einar Hokland, sønnen på gården. Einar og samboer Tanja Sørfjord holder akkurat nå på å bygge seg nytt hus like ved fjøset, så de ser lyst på fremtiden som gårdbrukere.

Fokus på dyrevelferd

Finn Hokland har i lang tid jobbet som byggentreprenør, og har mye erfaring innenfor byggfaget. Han har dermed gode forutsetninger for valg av byggetekniske løsninger han vet vil fungere slik han ønsker. Fjøset har dermed fått betongelement i vegger levert av Overhalla betongbygg og tak i massivtre levert av Alvdals skurlag. Stort bruk av massivtre og limtre er bevisst, da dette gir et lyst, stille og godt klima samtidig som det er brannteknisk meget sikkert. Finn og Einar ønsket også å bruke det Grønne spaltegulvet levert av Agro Import, da dette er mykt og godt å gå på for dyrene.

Hele familien er meget opptatt av dyrevelferd og det å kunne vise frem fjøset og Norsk matproduksjon på en positiv måte. De har derfor hatt ekstra fokus på å bruke noen ekstra kvadratmeter både for folk og fe, slik at dyrene kan vokse og produsere godt samtidig som gården kan være en besøksgård for barnehager og skoler osv. Etter lang tids planlegging startet de opp med graving av tomt den 9. februar 2015. Fremdriften i byggingen gikk stort sett greit, og den 17. oktober samme år kunne den første kua flytte inn.

Felleskjøpet Agri er sammen med DeLaval hovedleverandør av I-mek, så som melkerobot, grovfôrlinje, innredning og kraftfôrutstyr. Vi takker for oppdraget og ønsker familien Hokland lykke til med nytt fjøs.

Ønsker du å lese mer om dette fjøset anbefaler vi denne fine reportasjen som ble Bladet Vesterålen har publisert her

Her kan du laste ned fjøstegningen (PDF 0,3 MB)

Drikkekar til oksene

Fagprat

Kameraovervåkning

Dyrevelferd og trivsel er viktig

Engasjerte bønder under foredraget

Mikser og bandfôring

Viktig med tilgang på rent vann

 Melkerobot er installert i det nye fjøset

Tine henter melk

Gratulasjonskake