02.10.2017 | Felleskjøpet

Løsningene er i tillegg rimeligere enn tradisjonell belysning.

Kyr trenger 16 timer i riktig lys hver dag for å produsere og levere maksimalt med melk. Gjennom forskning har Felleskjøpets leverandør på innendørsmekaniske fjøsløsninger, DeLaval, identifisert den delen av lysspekteret som kyrne er i stand til å se og trives i for å maksimere melkeytelsen. LED-teknologien og ulike lysmoduser bidrar også til å redusere energiforbruket med opptil 75 prosent.

– Dette er en veldig spennende løsning inn i vår satsing på presisjonslandbruk, som handler om smarte løsninger som bidrar til effektivitet, økt ytelse og reduserte kostnader for bonden. Vi har allerede levert noen løsninger og tilbakemeldingene har vært veldig gode, sier Jon Ivar Mælen, produktsjef for innendørsmekaniske løsninger i Felleskjøpet Agri.

Lys for flere behov

Gjennom patentert LED-teknologi kan belysningen tilpasses ulike behov. Kyrne har sine behov, mens bonden trenger tilstrekkelig med lys for å jobbe trygt og effektivt. I hvileperioder leverer løsningen dust nattlys som gjør det mulig å kontrollere kyrne uten å forstyrre dem.

– En melkeprodusent tilbringer mange timer i fjøset hver dag. Det stiller krav til alle installasjoner som påvirker arbeidshverdagen. I dag kan DeLaval levere en rekke løsninger som avlaster arbeidet og effektiviserer tiden i fjøset, med alt fra skreddersydd innredning, til melkerobot og nå belysning, sier Mælen.

For å redusere energiforbruket i fjøset ytterligere kan belysningssystemet CL 6000 og CL 9000 integreres i DeLaval BCS. Dette er en styringsløsning som i sanntid rapporterer gjennom sensorer og gir bønder oversikt og mulighet til å fjernstyre forskjellige installasjoner i fjøset, som gardiner, paneler, ventilasjonsvifter og gjødseltrekk. Med sensorer i lyssystemene kan også belysningen fjernstyres slik at blant annet naturlig daglys utnyttes optimalt. 

Mot stadig smartere fjøs

DeLaval har drevet utvikling og innovasjon mot melkeprodusenter i mer enn 130 år. Det siste tiåret har utviklingen på dette feltet virkelig skutt fart, mye grunnet teknologiske nyvinninger og muligheter. På verdensbasis har virksomheten mer enn 10 000 melkeprodusenter på kundelisten sin. Denne erfaringen og kompetansen kommer norske melkeprodusenter til gode.

– De som driver husdyrproduksjon i dag har mange muligheter. Bønder kan tilpasse sine fjøs slik at hvert enkelt dyr skal yte best mulig. Samtidig er det løsninger som ivaretar og gir mulighet for økt dyrevelferd, sier Mælen. 

– Det er selvfølgelig også et regnestykke som må gå opp. Fordelen er at bønder kan velge blant løsninger tilpasset sin drift, størrelse og økonomi. I slike regnestykker må også gevinster over tid medberegnes, som reduksjon i energiforbruk, avslutter Mælen.