30.11.2016 | Felleskjøpet

Søsknene Synnøve og Einar Otto Ingulfsvand ønsket begge å drive gård, og bosette seg i hjemlige trakter. Det er såpass mye å gjøre på ett gårdsbruk at de fant ut at de like gjerne kunne ta over sammen, i stedet for å være avhengige av å leie inn hjelp. Dette har vist seg å fungere meget bra, og de har siden overtakelsen i 2013 utvidet driften og boplassen med det som formål å skape gode arbeidsplasser for begge familiene.

Planlegging og drift

Etter lang planlegging, ble det oppstart på graving av fjøstomt i juni 2015. Etter ca. 5 mnd med bygging, ble den første kua melket på robot den 20. november samme år. Det har likevel vært mye etterarbeide, bl.a. restaureringsjobb av gammelfjøset, så hele driftsbygningen ble ikke komplett ferdigstilt før nå høsten 2016.

På Ingstad gård er det nå 50 årskyr, med kvigeoppdrett og salg av oksekalver. Avdrått er på respektable 9500 EKM, noe som kommer godt med da kvoten øker fra 290 til 420 tonn neste år. Gården har god tilgang på gressarealer og normalt får de 2 slåtter. I tillegg har de gode beitemuligheter, både på innmark og utmark.

Deltakere i Fjellandbruksprosjektet

De har vært aktive deltakere i Fjellandbruksprosjektet, og setter stor pris på de mulighetene som dette prosjektet har skapt. Det ble satt hårete mål om å øke verdiskapningen fra landbruket i fjellområdene med 10%, gjennom å bygge 20 nye fjøs for å øke melk- og kjøttproduksjonen samt øke grovfôrproduksjonen via bedre agronomi og nydyrking. Landbruksdepartementet bidro med ekstra satsningsmidler gjennom Innovasjon Norge og bøndene tok blant annet i bruk mentorordning for å øke egen kompetansen. Parallelt med dette startet de også opp prosjektet Sprek og glad bonde, hvor de satte fokus på både fysisk og psykisk helse. Oppsummert kan man slå fast at dette har vært en suksess for fjellandbruket, hvor det nå hittil er bygd 17 nye fjøs, verdiskapning øker og mange har skapt seg gode og solide arbeidsplasser. Landbruksdirektør i Nord-Trøndelag, Kirsten Indgjerd Verdal, har fulgt prosjektet helt fra starten, og hun er meget imponert over hva de har fått til.

Her kan du laste ned tegningen av fjøset

Felleskjøpet Agri har vært så heldige å bli valgt som totalleverandør på I-mek til Synnøve og Einar Otto. Vi takker for oppdraget og ønsker dem lykke til videre med produksjonen.

Det gamle fjøset er omgjort til ungdyrfjøs

Det kom mye folk og fôrsentralen ble brukt som restaurant

Fasade

Kalveavdeling

Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Verdal foretok den offisielle åpningen

Mange fulgte spent med på melkeroboten

Skrapemoped letter jobben

Lyst og trivelig fjøs