DeLavals VMS V300 ble lansert «worldwide» tidlig sommeren 2018, og roboten blir hovedattraksjonen hos DeLaval under Agroteknikk i november. Norske melkeprodusenter har tydeligvis fått med seg nyheten, for produktsjef i-mek i Felleskjøpet, Jon Ivar Mælen, forteller at det har vært «kamp» om den nye modellen.

– Det har vært stor interesse – så stor at vi dessverre ikke helt har kunnet innfri alles ønsker. Vi har solgt nesten alle de nye VMS V300-modellene vi har tilgjengelig i år og vi er utsolgt for VMS Classic. Fra 2019 vil alle våre kunder få den nye modellen, sier Mælen.

Han forteller at Norge nå i startfasen har fått en forholdsvis stor andel av produksjonen av de nye modellene fra DeLaval.

– Norge er tildelt flere roboter enn resten av Skandinavia, men etterspørselen har altså vært enda større, sier han.

Effektiv og servicevennlig

Det kanskje mest «revolusjonerende» med nye VMS V300 er en ny bildeteknologi som sørger for mye raskere påsett og at det ikke lenger er nødvendig med innlæring av «vanskelige» kuer. I følge DeLaval har roboten opptil ti prosent større kapasitet. Under lanseringen i juni understreket systemansvarlig for melkeroboter hos DeLaval, Henrik Persson, at dette var en helt ny maskin.

– V300 er tuftet på en ny teknologisk plattform. I tillegg til raskere påsett, enklere drift og økt kapasitet, er roboten også veldig servicevennlig. Servicefolk har vært med på å utvikle roboten og servicevennligheten er tatt veldig godt i mot av våre folk. Dette vil bidra til rimeligere service, sier Mælen.

Felleskjøpets selgere og servicefolk skal de neste ukene gjennom omfattende kursing med den nye modellen ved opplærings- og servicesenteret som DeLaval etablerer på Øksnevad på Jæren.

10 prosent økt kapasitet

Fortsatt er det en infrarød laser som finner spenene, men den nye bildebehandlingen gjør forbehandling av spenene og påsett av spenekoppene opptil 50 prosent raskere enn på dagens roboter. Bedre forbehandling og ny vakuumteknologi bidrar også til mer optimal nedgiving. En dansk melkeprodusent som har hatt roboten i test, fortalte at hvert kubesøk i roboten er redusert med ca. ett minutt. Under lanseringen fortalte han at dyra er blitt roligere og problemer med avspark mindre fordi roboten hele tiden treffer med påsettet. I følge DeLaval er treffprosenten 99,8! Tester på gårder rundt om i Europa de siste månedene har også vist at melkeytelsen går opp.

Alt dette gjør at kapasiteten på VMS V300, målt i melkemengde du kan klare å få gjennom roboten, er ti prosent høyere enn hos dagens VMS Classic.

 

RASKERE: Produktsjef Einar Iversen i DeLaval Norge viser fram kameraet på melkearmen, men det er først og fremst den nye bildebehandlingen som gjør treffsikkerheten så god og påsettet opptil 50 prosent raskere.

 

Alt på mobilen

Mye av det som gjør VMS V300 til en ny maskin, er de gjennomgripende endringene på softwaresiden. Fjernbetjeningen av roboten ved hjelp av en app på mobiltelefonen eller nettbrett er utviklet videre. Mobiltilpasningen er nå identisk med touchskjermen på selve roboten, slik at all overvåking, styring og endringer kan foretas fra der du er, enten du står ved ei ku i fjøset eller sitter på traktoren.

– Vi var de første som innførte touchskjerm på melkerobotene. Kanskje blir vi også de første som fjerner den, spøkte Persson under lanseringen. Kundene kan nå velge om de vil ha roboten levert med eller uten egen skjerm.

For de som har flere roboter, er det verdt å merke seg at VMS V300 kan jobbe sammen med VMS Classic som er fra 2007 eller yngre.