04.07.2016 | Mikal Steinsli, Salgssjef I-mek

Med 200-250 besøkende kan man trygt si at de har bygd et fjøs mange hadde lyst til å se. Tine, Nortura og Overhallafjøs deltok også med fagfolk og bevertning, slik at de fleste spørsmål ble besvart og ingen trengte å gå sultne hjem.

Planlegging med dyrevelferd i fokus

Ingrid Birgitte og Tore eier og driver en gård bestående av melkeproduksjon på 382 tonn, 530 daa jord og vil nå også starte opp med litt fremfôring av okser.

Planlegging av nytt fjøs startet først i 2009. Etter en liten pause, ble de gjenopptatt i 2013 og da med mål om å få til en god arbeidsplass som tar hensyn til både folk og ikke minst dyrevelferd. De har nå endt opp med ett fjøs hvor både kalvene og sinkyrne får ekstra oppmerksomhet. Kalvene har fått ett eget rom, et fjøs i fjøset, slik at de har full kontroll på dyrehelse, klima og kalvestell. Kalvefjøset har egen, adskilt ventilasjon, slik at de kan ha høyere luftskifte og lavere temperatur.

Sinkuavdelingen har fått plass nærmest kontoret, slik at de er der gårdbrukerne oppholder seg mest selv. Da har de full kontroll, samtidig som sinkyrne er nær kalvingsbingene når de skal kalve. At sinkyrne og kalvingsbingene er nært kalvefjøset gir samtidig en god løsning på logistikk og dyreflyt.

Valg av leverandører

For å få en best mulig byggeprosess har Ingrid Birgitte og Tore hatt fokus på å velge kjente leverandører, gjerne med lokal forankring. Tine hjalp til med driftsplaner og kalkyler. Felleskjøpet Agri har bidratt med hjelp på tegning og planløsning samt fått æren av å levere alt av I-mek, inklusive DeLaval VMS melkerobot. Dette er for øvrig den andre VMS'en som Øvre Lønnum Gård monterte, så det er tydelig at de er fornøyde med både DeLaval melkerobot og serviceapparatet. Overhallafjøs har stått for selve bygget, og Ingrid Birgitte setter spesielt pris på de marmorslipte veggene som sørger for at de slippe å male og samtidig er meget enkle å hold rene. Alarm og Installasjon har montert alt elektrisk, Arne Holm utførte graving og grunnarbeid og Hermann og Weie sørget for rørlegging.

Byggeprosessen startet med støpning 4. september 2015 og 18. april 2016 ble første kua melket i nyfjøset. Dette gir en byggetid på ca. 6 mnd, helt i tråd med fremdriftsplan. I tillegg er budsjettet overholdt, så her har alt gått i henhold til planen.

Felleskjøpet Agri takker for tilliten for å få være leverandør av innendørsmekanisering, samtidig som vi gratulerer med nytt fjøs og ønsker Ingrid Birgitte og Tore lykke til videre med sin produksjon.

Her kan du se tegningen av fjøset (0.63 MB)

Fasade

 

Dagens verstskap.

 

Diagonalfront for melkeku.

 

Eget kalvefjøs inne i fjøset.

 

Lutende fangfront gir god velferd.

 

Fjøset er lyst og trivelig og har god løsning.

 

Neste generasjon.