05.10.2014 | Jon Ivar Mælen, produktsjef I-mek

I mars 2014 møtte det opp mange for å se på fjøset, og de likte absolutt det de så.

Se plantegning av melkerobotfjøset (PDF ca 169kb)

Produksjonen

Det er nå 56 kyr sammen med 53 kvigkalver og kviger samt 29 okser inne i fjøset.
Melkekvoten er på 373 tonn, og det høstes gras på vel 400 mål. Beiter kommer i tillegg.

Teknisk utstyr

DeLaval VMS med feed First kutrafikk er montert i fjøset, og det er DeLaval Innredning i forskjellige varianter over det hele. Kraftforstasjoner med bakporter samt kalveforingsautomat er også fra DeLaval.

Mafa Kraftforsiloer med skruer for inntrekk til VMS og kraftforstasjoner er også å finne i fjøset .
Bruvik mekanisk ventilasjon bestående av avtrekkspiper og veggventiler samt styringer for dette er på plass.

Grovfôrutforing besørges på en ypperlig måte av en TKS Feedmixer som blander flere slåtter og grovfôrtyper i kombinasjon med en TKS FeedRobot som også tildeler kraftfôr til ungdyr og okser.

Stig Rasten Leirvoll, som er Felleskjøpets I-mek selger har stått for salg og gjennomføring av prosjektet sammen med Borgen Bygg, som har levert bygget.