09.04.2018 | Jon Ivar Mælen, Produktsjef I-mek

Seminaret gjestet kunder fra Vestfold, Møre, Gudbrandsdalen og Nordland, i tillegg til mange lokale kunder fra Midt-Norge. Dette seminaret var ett av tre seminarer for eksisterende kunder i Norge i år. Det har forut for dette vært arrangert et seminar i Stavanger, og det vil nå bli arrangert et siste seminar i Alta.

DelPro besetningsstyring og DeLaval aktivitetsmåling

Ingebrigt Risa fra DeLaval holdt et glimrende foredrag om temaet DelPro Besetningsstyring, som styrer melkerobotene. DelPro har en rekke funksjoner som kan brukes i den daglige gårdsdriften, samt funksjoner som fremmer dyrehelsen og overvåker produksjonen. Foredraget engasjerte en ressurssterk sal, der våre kunder villig delte sin erfaringsbaserte kunnskap med både foredragsholder og hverandre rundt temaet. Per dags dato har 1350 gårder DelPro Besetningsstyring i drift, og systemet kan generere en mengde rapporter som kan hjelpe kundene med overvåkningen av melkeproduksjonen. Første dag av seminaret var både engasjerende og lærerikt for deltagerne.

DeLaval aktivitetsmåling var neste tema fra Risa. Aktivitetsmåling ble drøftet med utgangspunkt i innhentede erfaringer fra mange eksisterende anlegg. Under drøftingen ble det tatt selvkritikk for at hverken kunder eller serviceapparat har vært tilstrekkelig oppdatert, ei heller mottatt tilstrekkelig opplæring på systemet. Dette blir nå tatt tak i, og ytterligere opplæring av servicepersonell vil bli gitt. Enkelte seminardeltakere bekreftet at det har blitt gjort en del elementære feil ved installering av aktivitetsmåling som har gitt upresise målinger, mens andre deltakere igjen har hatt korrekte resultater av målingen som har gitt et klart bilde av tolkningene målingen gir. Det ble slått fast at dette er et system som fungerer godt ved riktig bruk og med riktig innstilling av anlegg.

Fôring og holdvurderingskamera fra DeLaval

Temaet fôring ble innledet av Noralf Sandvik fra TineToppTeam foring, der holdvurderingskameraet fra DeLaval (BCS-kamera) var hovedsystemet som ble drøftet. Per dags dato er det solgt totalt 230 enheter i Norge og 185 enheter er igangsatt. Av seminardeltakerne hadde 15 VMS-brukere installert BCS-kamera i sine melkeroboter. Forelesningen la opp til en god dialog mellom seminardeltakere og foredragsholder, der deltakere bekreftet at de ønsket en forelesning knyttet opp mot reproduksjon, fruktbarhet og helse, altså momenter som er knyttet opp mot hold og vurdering av hold. Ved riktig bruk av BCS-kamera gjøres denne vurderingen presist og automatisk, der brukeren oppnår både en bedre effekt og en besparelse av kraftfôret.

Salen var full med et engasjert publikum.

 

Det ble en god drøfting rundt brukernes strategier for foring og sining. Flere brukere engasjerte seg i diskusjonen, der de både bekreftet og underbygde hverandre strategier, ønsker og resultater. Enkelte brukere rettet kritikk mot dagens Husdyrkontroll og hevdet at denne ikke hang med i tiden i forhold til DelPro og dens styringsverktøy. Drøftingen fikk frem at veldig få brukere legger inn fôrplanene sine i systemet selv. Det ble presisert at fôrprøver må tas, fôropptak bør registreres og hold må vurderes, da fôreffektivitet er en meget viktig økonomisk faktor. Systemene for dette finnes i form av filter og ferdige moduler i DelPro, men deltagerne fremmet et ønske om at fôringsrådgivere, sammen med en brukergruppe, burde hjelpe den enkelte bruker med å kvalitetssikre dette arbeidet. 

Ragnar Sliper, ettermarkedsansvarlig for DeLaval i Midt-Norge, presenterte serviceorganisasjonen.  Sliper informerte om en liten økning i antall serviceteknikere i landet, da arbeidsmengden i enkelte områder er økende.  Det er plassert 14 vaktlag med serviceteknikere rundt omkring i landet, døgnbemannet av totalt 90 serviceteknikere. 6 personer bistår serviceteknikerne med teknisk støtte i hverdagen, der støtten også gjelder på fôrings- og gjødsel-utstyr. På landsbasis skal servicegraden være på over 95%, med unntak ev enkelte distrikter.

Sliper gjennomgikk serviceavtalene for deltakerne, og ble møtt med mange spørsmål og innspill til disse. Sliper informerte blant annet om at takprisavtalen ikke innebærer noen form for merkostnad, og at den er til hjelp i forbindelse med brukernes kostnadskontroll. Gjennomgangen av serviceavtalene var meget avklarende for seminardeltagerne.

- Mest kunnskapsberikende seminar hittil

Oppsummert var dette et godt gjennomført arrangement, både sosialt og faglig, der deltagerne benyttet enhver anledning til nettverksbygging og erfaringsutveksling. Dette arrangementet er et gjentagende årlig seminar, der flere av deltagerne har gjestet seminaret jevnlig. Av samtlige deltagere ble det hevdet at dette var det best gjennomførte og mest kunnskapsberikende seminaret hittil.