17.02.2015 | Felleskjøpet

FORMEL Lam sikrer god proteinforsyning til rask vekst på lamma, og har et høgt fiberinnhold slik at lamma tåler kraftfôret i fri tilgang.

Startfôr til lam

Dette kraftfôret er tilpassa spesielt til unge drøvtyggere og passer godt som startfôr til lam. Dette kan være kopplam/grillam som fôres opp med mjølk eller lam som får støttefôring med kraftfôr (creepfeeding), samtidig som de går med mora og dier.

FORMEL Lam har egenskaper og et næringsinnhold som gir tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen. Kraftfôret har høgt innhold av sukker, nedbrytbart fiber og stivelse, som er de viktigste næringsstoffene i utvikling av vomma.

Tidlig avvenning

Kopplam bør av økonomiske årsaker ikke ha for lang mjølkeperiode. Ved å få lamma til å ete kraftfôr tidlig kan de avvennes etter 4-5 uker på mjølkeerstatning (Pluss Pontus). En tommelfingerregel er at lamma bør ete minimum 100 gram, helst ca 150 gram med kraftfor per dag ved avvenninga. Dette krever et smakelig kraftfôr som FORMEL Lam. Lamma bør samtidig ha fri tilgang på vann og høy/godt grovfôr i denne perioden.

Kopplam på raigrasbeite uten kraftfôr

Når kopplamma er avvent fra mjølk, har raigrasbeite gitt svært gode tilvekstresultater. Et samarbeidsprosjekt mellom Nortura og Felleskjøpet (m.fl .), viste at lam på raigrasbeite fra 7 ukers alder til slakting uten kraftfôr, ga god økonomi. I gjennomsnitt på de fem testbrukene ga raigrasbeite kr 223,- mer i overskudd sammenlignet med lam som fikk raigras og kraftfôr. Fôringa var lik for begge gruppene fram til 7 ukers alder.