Halm, og helst ammoniakkbehandlet halm, vil hjelpe mange til å få en akseptabel fôrrasjon i en utfordrende situasjon. Halm har høy fiberandel og til tross for ammoniakkbehandling er proteininnholdet lavt, som vist i tabell 1. Det er derfor viktig at det brukes til dyr som har lavt energibehov, for eksempel i lavdrektighetsperioden til voksne søyer og i sinperioden til geita. Proteinbehovet må også sikres. Bruk kraftfôr som har positiv PBV. Kraftfôret må fordeles på flere tildelinger i døgnet, med maks 0,3 kg/tildeling.

Holdvurder søya – gi halm i lavdrektighetsperioden

Perioden etter inseminering/paring til åtte uker før lamming er da søyene har lavest energibehov. Start med å holdvurdere søyene. Gruppér dyr etter alder og hold. Det er viktig at søyene ikke er tynne når de starter på halmfôringa. Tynne søyer og påsettlam bør få grovfôr med høyere energi for å sikre energidekningen. For å sikre tilstrekkelig protein er det viktig å gi et kraftfôr med god proteindekning. Formel Sau vil passe bra til søyer som fôres på ammoniakkbehandlet halm. 0,4-0,8 kg Formel Sau sammen med appetitt på halm er et utgangspunkt. Juster mengden etter rase og hold.

Halm til geita i sinperioden

Geita trenger sinperioden for å bygge hold. Men det er også i sinperioden geita har lavest energibehov, og da det kan fôres med halm. Kombinasjonen med halm og et fiberrikt kraftfôr vil fungere greit. Dyra får dekket sitt energibehov gjennom kraftfôret, og fiberen i halmen fører til at vomma opprettholder en god fordøyelse. Geita kan ofte spise tørr, kuttet halm bedre enn ammoniakkbehandlet halm. Men det er viktig å presisere at det kun er som fiberkilde, og energien må tilføres via surfôr eller kraftfôr. Bruk Formel Biff Intensiv eller Formel Sau Intensiv. Begge kraftfôrtypene er fiberrike og vil også fungere til geit som får noe redusert grovfôr. Gi 0,4-1,0 kg kraftfôr i sinperioden for å øke holdet. Følg opp slik at geita får riktig hold inn mot kjeinga.

Vitaminer og mineraler

Er dagsrasjonen over 0,5 kg kraftfôr vil det gi dekning av mineraler og vitaminer. Brukes det mindre kraftfôr, eget korn eller andre fôrmidler som ikke er tilsatt vitaminer og mineraler må dyra få mineraltilskudd. Pluss Sau til søyene og Pluss Storfe Geit finnes i ulike varianter. Pluss-produktene finnes i både pulver og pelletsvariant. Det finnes også som mineralstein og mineralbøtte. For økologiske produsenter anbefales eget mineraltilskudd Natura Minovit Sau og Natura Minovit Drøv til geit.

Halmen er et viktig tidsfordriv

Sauen og geita vil sortere ut det mest smakelige i halmen. Det er et godt råd å la dem få gjøre det slik at opptaket av halm optimaliseres. Alle nye fôrmidler trenger tilvenning og det gjelder i høyeste grad for halm. Det er en fordel å gi utelukkende halm som grovfôr den perioden det er bestemt å gi halm. Litt halm og litt surfôr vil ikke gi det optimale halmopptaket. Et tips kan være å «sukre» halmen med litt melasse. Halmen må ha god hygienisk kvalitet og være godt utluftet før den blir servert til dyra. Fuktig halm binder ammoniakken mer til halmen, og trenger lengre tid før den kan fôres. Der det er god appetittfôring på halm vil opptaket kunne være fra 0,8-1 kg halm/dag. Det vil si ca. 0,6-0,7 FEm. Halm i rasjonen vil gi dyra tidsfordriv og opprettholde et stort vomvolum.  

Halm i fullfôret

Når det er mulighet til å blande grovfôr av ulike typer sammen med kraftfôr i en fullfôrvogn, er det også mulighet til å tilsette litt halm for å gi miksen en god struktur. Da er det mindre viktig å behandle halmen med ammoniakk, tørr halm vil gi god struktur. Men pass på mengden, det vil fort påvirke energien i miksen om innslaget av halm blir for høyt.

 Tabell 1: Halmverdier:

Fôrmiddel

Energiverdi (FEm/kg TS)

Proteinverdi (PBV)

Halm, ubehandla

0,5

-52

Halm, NH3-behandla

0,68

-21

 

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring, ta kontakt med din lokale fagkonsulent.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 10 2018.