Felleskjøpets kraftfôr til sau, Formel Sau og Formel Sau Ekstra kommer i år i ny og forbedret utgave.

Godt grovfôr er «gull»


For å sørge for at alle søyer får nok energi i høgdrektighetsperioden er det i denne perioden viktig å bruke grovfôr av bra kvalitet, som gir høyt energiopptak. 70% av fosterveksten skjer i de siste 6 ukene og søyas energibehov økes kraftig. Det er også viktig at grovfôret har god hygienisk kvalitet og god gjæring. Godt fortørket surfôr eller godt høy, begrenser problemer med «vom i skinn». Bløt, tung silo i tillegg til vekta av flere lam kan skape utfordringer. Frem mot lamming krever søyene stadig større plass i bingen. Pass på slik at alle søyene får spiseplass samtidig for å unngå unødig uro i flokken. Appetittfôring av grovfôr sikrer at alle dyr får godt grovfôropptak uavhengig av rang i flokken.

Fostertelling og holdvurdering gir gode grunnlag for gruppering av dyra. Dette bør gjøres i god tid før høgdrektighetsperioden inntreffer. Dersom en ikke foretar fostertelling er det ekstra viktig å sjekke holdet, og bruke det som styringsverktøy. Holdet bør være stabilt i denne perioden. Uten fostertelling skal en være varsom med å gi åringer mye kraftfôr, da det kan gi lammingsvansker om de kun har et lam.

Fôr-endringer, skal alltid skje gradvis. Når vi går fra en fiberrik grovfôrrasjon til mer kraftfôr i rasjonen, bør dette gjøres over 10-15 dager for å unngå appetittsvikt og sykdom. Kraftfôr inneholder mer stivelse og vommikrobene trenger tid på tilvenning. Endringer i fôringa må derfor skje i god tid før lamminga. Søya bør ha samme grovfôr de siste 6 ukene før lamminga, og under lamming. Kraftfôret økes i takt med søyas behov. Vi anbefaler Formel Sau eller Formel Sau Ekstra i denne perioden.

Velg rett Formel kraftfôr til søya


Grovfôrets energi innhold vil være avgjørende for søyas kraftfôrbehov. Det er vanskelig å «tippe» fôrets energi innhold, og kun en grovfôranalyse vil gi svar på det. Som det kommer frem av figur 1 vil et grovfôr med lavt energiinnhold kreve vesentlig mer kraftfôr enn en tidlig høstet grovfôr med høyt energiinnhold. Figuren viser tydelig hvor mye søyas energibehov øker frem mot lamming, spesielt om hun har to eller tre foster. Grovfôropptaket synker også etter hvert som vekten på fosteret øker og tar stadig større plass i bukhulen.
Hvilke kraftfôr type som skal benyttes bestemmes av grovfôret og antall lam som er forventet i besetningen. Også praktiske forhold i fjøset påvirker valget.

Formel Sau med ekstra metionin


Dette er et kraftfôr tilpasset middels / godt grovfôr med normalt protein innhold. Formel Sau har et godt protein- og stivelsesinnhold, og vil stimulere til god mjølkeproduksjon. I år har vi økt innholdet av den tarmfordøyelige aminosyren metionin i Formel Sau. Det er viktig å sørge for god dekning av essensielle aminosyrene. Metionin påvirker sauens evne til dannelse av cystein som igjen påvirker ullproduksjon. Metionin er også viktig for:
- Proteindannelsen til foster, mjølk ull og kjøtt
- Leverfunksjonen
- Bedrer immunforsvaret via økt antioksedant status.
- Bedrer fôropptaket rundt lamming
Dette sammen med et høyt innhold av E-vitamin gir et godt grunnlag for god dyrehelse både hos søye og lam.

Formel Sau Ekstra, nå med ekstra høyt E-vitamin innhold


Dette er et kraftfôr som er spesielt beregnet på besetninger med høgt lammetall. Vi anbefaler å bruke dette de siste 6 ukene i høgdrektighetsperioden og helt frem til beiteslipp. Kraftfôret har et høyt innhold av energi og AAT, noe som bidrar til god mjølkeproduksjon. Søyer med mange foster har et ekstra høyt krav til eget oksidativt forsvar, der blant annet E- vitamin og selen inngår. Vi anbefaler også dette kraftfôret til besetninger som har et grovfôr med lavt energi og protein innhold.
Forsøk har vist at ekstra tilførsel av E- vitamin er spesielt viktig for søyer med mange lam. Dette bidrar til redusert andel dødfødte lam. Viktigst hos søyer med 3 eller flere lam. Formel kraftfôr til sau har i flere år hatt et høyt innhold av E-vitaminer. I år har vi økt innholdet ytterligere i Formel Sau Ekstra. E- vitamin innholdet i denne er nå 800 mg/ kg. Dette vil sikre god dekning til søyer med flere lam uten ekstra tilførsel.


Formel Sau Intensiv


Dette fiberrike kraftfôret kan brukes dersom det er behov for høye kraftfôr mengder, for eksempel situasjoner med lite grovfôr. Formel Sau Intensiv kan også gis etter appetitt i perioden etter lamming. Det er da viktig med tilvenning, og nøye pass. Det bør blant annet ikke gå tomt mellom tildelingene da dette skaper stress hos søyene med fare for forspisning. Vi anbefaler også at søya er fôret opp før lamming på Formel Sau eller Formel Sau Ekstra, og at overgangen til fri tilgang gjøres under god overvåking. Det bør benyttes et grovfôr som gir høgt opptaket, slik at vomma fungerer godt. Vi kan akseptere noe bløtere avføring, men ikke diarè.
Et slikt opplegg med fri tilgang av kraftfôr til søyer i fellesbinger gjør arbeidssituasjonen lettere. Søyene blir rolige, og det skaper en mindre stressende situasjon for lamma. Erfaringer fra produsenter som har benyttet dette viser til jevnere trillinger enn ved tradisjonell fôring.

Mineraler i høgdrektigheten


I denne perioden økes andelen kraftfôr i de fleste besetninger. Tildeles søya mer enn 0,5 kg kraftfôr er det god dekning av mineraler og vitaminer gjennom kraftfôret. Om en derimot bruker andre råvarer som eget korn, brød eller andre alternative råvarer uten tilsatt mineraler og vitaminer, bør en supplere med et Pluss eller Natura mineral produkt. I besetninger som ikke bruker Formel Sau Ekstra kan ekstra tilførsel av E-vitamin være aktuelt. Spesielt ved høgt lammetall. Vi anbefaler da rent E- vitamin konsentrat. Pluss E- konsentrat i konvensjonelle besetninger og Natura E-konsentrat til økologiske besetninger.
Spør din fagkonsulent om råd om du er usikker på valg av kraftfôr eller mineraler.