15.03.2016 | Jon Ivar Mælen, Produktsjef I-mek

Anita Lohse og Inge Detlie overtok gården i 2014 og drev med melk fram til juni 2015. De hadde bestemt seg for å legge om til sau i eksisterende fjøs og valgte en storbingeløsning fra Felleskjøpet og Reime.

Ombygging og innredning

Jobben startet sist høst med å fjerne gulvet i kufjøset, legge inn nytt Premium plastgulv til sau med noen strekkmetallfelter for å sikre klauvslitasje foran fôr-kassene. Det er selvsagt begrensninger i et slikt eksisterende bygg, men med riktig planlegging og kunnskap om produksjonen så finnes det løsninger på det meste. Med en god plan for ombygging ble det et meget arealeffektivt bygg til slutt. Inge og Anita sammen med Inge sin far, Ivar, har gjort en kjempejobb med ombyggingen. Disse tre deltar alle aktivt med iver og interesse i drifta av fjøset.

Det er en innkjøringsperiode for brukerne i dag med 210 sau, men det skal økes til 250. Tilvenningen for dyrene har gått meget godt og fjøset fremstår på en flott måte med en meget god dyrevelferd. Resultatet er rolige og avbalanserte dyr som er inndelt i 3 grupper med hver sin kraftfôrstasjon.

Det er ny plastinnredning fra Reime for inndeling til enten grupper eller til lammeskiller og det er plassert drikkenipler påkoblet sirkulasjonsvarme for vannet overalt i fjøset. Behandlingsboks med vekt fra Reime er inne i systemet og det er rikelig med skiller for å lage sorterings- og behandlingsrenner

3 fôrkasser har blitt plassert langsetter fjøset slik at hver gruppe har tilgang på hver sin kasse totalt. I tillegg er det noen tradisjonelle etefronter som sikrer at det er enkelt å lage binger når det er behov for det. Kapasiteten for lammingsbinger er f.eks på hele 42 stk. hvis en utnytter all veggplass samt plass ved etefrontene. Da har hver binge hver sin drikkenippel. Anita og Inge ser absolutt ingen spesielle utfordringer i lamminga som snart står for døren.

Fjøset kan endres på få minutter med andre gruppeinndelinger, da det er utallige alternativer for inndeling.

Fôring

Fôring i fjøset tar ca. 1 time.  Det tas opp silo med talje og klo som igjen må kobles fra og kjøres på en vogn inn til taljen som henger i taket på sauefjøset. Det er slike ting en bare må forholde seg til innenfor rammebetingelsene. De har lagt inn grovfôr i kassene hver 3. dag, men har funnet ut at hver 2. dag passer bedre. Kraftfôrskrue sørger selvsagt for fylling av kraftfôrstasjonene.

Anita og Inge har i tillegg gjort ferdig kontor og vaskerom i det gamle melkerommet og kontoret på en kvalitetsmessig fin måte.  Kort og godt framstår dette som et meget flott fjøs som er gjennomført på en flott måte sammen med Felleskjøpets småfeselger Tor Egil Nicolaisen.  

Vi ønsker brukerne lykke til med sitt nye flotte fjøs!

Her kan du laste ned fjøstegningen til Anita og Inge

 

Har du fjøsplaner, så kontakt gjerne en av våre I-mek selgere!

Interiør i det nye fjøset

 Kraftfôrstasjon

Fôrkasse

Engasjerte bønder på besøk

Fleksibel innredning

Fleksibel sykebingeløsning

Fasade

Anita, Inge og Ivar ønsker velkommen