17.02.2015 | Felleskjøpet

Det anbefales at de to lamma som er mest lik i størrelse blir igjen hos mora. Det anbefales å ta ut lam til kopplam så tidlig som mulig etter fødsel.

God økonomi i kopplamproduksjonen er avhengig av tidlig avvenning med mjølkeerstatning, tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen og godt grovfôr eller godt beite.

Økt lønnsomhet i kopplamproduksjonen

Ved hjelp av strategifôring med mjølk, rett tilvenning og tidlig opptak av kraftfôr er det mulig å avvenne kopplam allerede fra ca. 4 ukers alder. Dette vil øke lønnsomheten i kopplamproduksjonen.

Strategi for avvenning ved ca. 4 ukers alder

1. døgnet: Råmjølk - minst 2 dl innen 6 timer og 2 dl per kg levendevekt det første døgnet. Dette beskytter mot infeksjoner og kuldesjokk.

Uke 1 og 2: Fri tilgang på Pluss Pontus, FORMEL Lam, høy og vann.

Uke 3: 0,5 liter Pluss Pontus to ganger daglig, fri tilgang på FORMEL Lam, høy og vann. Pass på at alle lamma i bingen har tilgang til smokk samtidig.

Gi aldri lamma mer enn 0,5 liter Pluss Pontus om gangen ved porsjonsfôring. Tilgangen til mjølkeautomaten fjernes mellom fôringene.

Uke 4: 0,5 liter Pluss Pontus en gang per dag, fri tilgang på FORMEL Lam, høy og vann.

Ved 4 ukers alder: Stopp fôring med Pluss Pontus. Lamma som avvennes bør være minst 10 kg og ta minst 100 g kraftfôr per dag.

Uke 5 og 6: Fri tilgang på FORMEL Lam, vann og godt grovfôr eller beite.

Fra uke 7: FORMEL Lam sammen med godt grovfôr eller beite. FORMEL Lam kan gis i fri tilgang eller avpasses etter beitekvaliteten og planlagt slaktetidspunkt.