Da Covid-19 satte en stopper for alle landbruksmesser, fant produktsjef for småfe i Felleskjøpet, Anders Konglevoll, ut at hvis kundene ikke kunne reise på messe, fikk han heller reise til dem. I løpet av høsten dro han på Norges-turné og møtt en lang rekke investeringsvillige sauebønder i store deler av landet.

- Jeg er overveldet over responsen. Det sitter mange mennesker rundt i landet som vil drive med sau også i framtida, og som enten ønsker å bygge om sitt eksisterende fjøs eller bygge helt nytt. Vi loddet ut en kraftfôrautomat blant alle som tok kontakt med oss fordi de vil ha råd og hjelp i fjøsbyggingsprosessen. Hele 62 stykker var med i konkurransen, sier Konglevoll.

To jobber

Blant bøndene som tok kontakt, var Petter Rumohr Raa i Lærdal. Han ble den heldige vinneren av kraftfôrautomaten.

- Jeg er en sånn som har både gård og lønna arbeid utenfor, så jeg ønsker meg et effektivt, rasjonelt og dyrevennlig fjøs som gjør det mulig å kombinere dyrehold og jobben som regnskapsfører, sier Petter. Det eksisterende fjøset er i god stand utvendig, men etter nesten 40 år begynner innredningen å bli klar for utskifting.

- I dag har vi 28 okser i halve fjøset og 75 sauer i den andre halvparten. På grunn av nytt klassifiseringssystem for storfe og nye krav til hold av storfe, ønsker vi å kutte ut storfe og satse utelukkende på sau. Anders Konglevoll har kommet med mange gode råd og vink allerede, og har tegnet en løsning som tilfredsstiller alle de kravene jeg har satt for en utbygging, så målet er å ha fjøset klart til innsett høsten 2021, sier Petter.

Roligere fjøs

Løsningen han planlegger er to store binger med plass til seksti sauer i hver binge. To fôrkasser skal fylles med silo ved hjelp av silotalje og luker i taket. Bingene skal også ha kraftfôrautomat.

- Jeg ser fram til å få et roligere fjøs og større fleksibilitet i fôringa og i lammingen. Det virker veldig attraktivt at sauene kan spise både kraftfôr og grovfôr når de vil. Nå står de omtrent oppå hverandre og bræker i kor når jeg kommer med hjulgrabben to ganger i døgnet. Både dyr og mennesker vil nok få det bedre med den nye løsningen, avslutter sauebonden som er takknemleg for den fine gevinsten.

Publisert 17.12.2020