Melkekyr

Norske melkekyr spiser 55-60 prosent grovfôr og 40-45 prosent kraftfôr. I Felleskjøpets FORMEL-blandinger til melkekyr er det i gjennomsnitt over 50 prosent norskproduserte råvarer. Dermed spiser i sum norske melkekyr ca. 85 prosent norske råvarer bestående gav rovfôr og norsk korn. Resten er i hovedsak importert soyamel, rapsmel, fett, mineraler og vitaminer. Som tabellen viser er innholdet nokså likt i gode og dårlige norske kornår, slik vi hadde i henholdsvis 2016 og 2014.

Innholdet i FORMEL-blandinger produsert på Stange (prosent)

 

Favør 80

Elite 80

Energi Premium 80

2016

2014

2016

2014

2016

Norsk korn (inkl. oljefrø)

69

68

56

54

46

Importer korn (mais)

0

0

0

0

8

Importert soya

11

11

12

12

14

Importert rapskake

8

9

11

9

13

Importerte andre råvarer

(melasse, betepulp, maisgluten)

8

8

16

19

13

Importerte fettråvarer

0

1

1

2

2

Mineraler, vitaminer mm.

4

3

4

4

4

Svin

Grisen er en stor avtaker av norsk korn. Innholdet kan imidlertid variere mye mellom blandinger til for eksempel purker og slaktegris. Her viser vi et anslag for en gjennomsnittlig FORMAT-blanding fra Felleskjøpet.

Innholdet i en gjennomsnittlig FORMAT-blanding fra Felleskjøpet (prosent)

 

FORMAT-blanding

(gjennomsnitt)

Norsk korn (bygg, hvete, havre)

76

Proteinråvarer

- Importert soya og rapskake

- Norsk fiskemel og fiskeensilasje

15

Importert melasse og roesnitter

2

Fett

2,5

Mineraler, vitaminer, annet

4,5

 

Fjørfe

En oversikt over de tre siste årenes sammensetning av to vanlige KROMAT-blandinger til kyllinger og verpehøns, viser at innholdet kan variere ganske mye med de norske kornårene. Både i 2014 og 2015 måtte det brukes betydelige mengder importert hvete, mens det i inneværende sesong er så mye norsk fôrhvete at vi neppe behøver å importere noe i det hele tatt. Generelt brukes det også mye norsk havre til fjørfe. I «andre råvarer» inngår blant annet norske erter og åkerbønner.

Innholdet i KROMAT-blandinger fra Felleskjøpet (prosent)

 

Kylling 2 Låg

Verp 1

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Norsk korn

(hvete, havre)

55

21

21

58,5

42

56

Importert korn (hvete, mais)

9

45

50

5,5

21,5

12

Importert soya

19,5

19

18

14,5

11

12

Importert rapskake

3,5

3

3

2,5

2,5

0

Fett og andre råvarer

9

7,5

4

6,5

10,5

8

Mineraler, vitaminer, aminosyrer

3,5

-

-

12

-

-

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraftfôr inneholder næringsstoffer i konsentrert og lett fordøyelig form, og består av karbohydrater, proteiner, fett, mineraler og vitaminer. Råvarene kommer hovedsakelig fra korn (bygg, havre, hvete, mais), oljevekster (raps, rybs), soya, erter og åkerbønner. Felleskjøpet har som mål å bruke mest mulig norske råvarer, først og fremst norsk korn. Innholdet i kraftfôret kan variere fra sesong til sesong avhengig av den norske kornhøsten. Vi importerer mest proteinråvarer fra soya og raps, men også karbohydrater fra korn, fett fra palmeolje og soya, samt mineraler, vitaminer, aminosyrer mm.

Felleskjøpets mål er at alle råvarer skal være GMO-frie og produsert på en bærekraftig måte. Sammen med de andre i fôrbransjen har Felleskjøpet i lang tid arbeidet med produsenter og leverandører og for å utvikle gode innkjøpsrutiner med krav til sporbarhet, arbeidsforhold og miljø- og klimahensyn. Felleskjøpet importerer kun sertifiserte råvarer.