06.12.2016 | Elisabeth Røragen, fagkonsulent FORMEL

Riktig fôring i tørrperioden er viktig for lønnsomheten i geitmjølkproduksjonen. I tørrperioden skal fôringa dekke behovet til fosterproduksjon samt bygge kroppsreserver. Jo større fettreserver geita har til rådighet for mobillisering, jo gunstigere er dette med tanke på ytelse og tørrstoffinnhold i mjølka etter kjeing. Risikoen for høgt nivå av frie fettsyrer blir også mindre med gode fettreserver. Holdet bør bygges opp før de siste ukene i drektigheten der fosterproduksjonen krever mye av fôropptaket.

De fleste geiter får likevel lite kraftfôr i denne perioden. For geit som får mindre enn 0,5 kg kraftfôr i rasjonen anbefaler vi at du bruker ekstra vitamin-og mineraltilskudd for å få dekket geitas behov, dette vil forebygge sjukdom i forbindelse med kjeinga samt sikre deg god råmjølkskvalitet og dermed friske og vitale kje.

Anbefalte tilskuddsprodukter

Produkter som anbefales til geit finnes både som pulver, pellets og mineralstein. Aktuelle produkter er Pluss Storfe, Pluss Storfe VM-blokk og Pluss Storfe mineralstein. Velg den varianten som passer best til ditt driftsopplegg! Ta kontakt med din fagkonsulent hvis du ønsker råd om valg. 

Når det gjelder økologisk produksjon er det to aktuelle varianter: Natura Minovit Storfe og Natura Storfe VM-blokk.

Ved behov for ekstra E-vitamin er valget enten Pluss E-konsentrat eller Pluss E-vitamin m/selen og biotin.

Det finnes også flere typer saltstein på markedet, men vår anbefaling til geita er RØD saltstein med moderat kobberinnhold.

Tilskuddsfôr til geit
Pluss Storfe, mjøl Allsidig tilskuddsfôr til storfe og geit, 5-10g/dyr/dag (mjølform), 10-20 g/dyr/dag (pellets)
Pluss Storfe appetitt, mjøl Allsidig tilskuddsfôr til storfe og geit, fri tilgang i mjølform
Pluss Storfe VM-blokk Allsidig tilskuddsfôr i bøtte, 22,5 kg
Pluss Storfe Mineralstein Allsidig tilskuddsfôr i blokkform, 15 kg
Pluss Saltslikkestein Rød Natriumkilde

Felleskjøpets kraftfôrsortiment til geita

FORMEL Geit er spesialblanding tilpassa geita, her har vi to varianter, FORMEL Geit 80 og FORMEL Geit 90. FORMEL Geit 90 er tilpassa et tidlig høsta grovfôr med høgt innhold av protein mens FORMEL Geit 80 er tilpassa et moderat grovfôrkvalitet.

Det som er spesielt for disse blandingene er at de har et høgt innhold av fett som vil ha gunstig innvirkning på tørrstoffinnholdet i mjølka. Vi anbefaler at du tar ut ei grovfôranalyse som kan gi deg et godt grunnlag for å ta riktig kraftfôrvalg.

Andre aktuelle kraftfôrslag til geita er FORMEL Elite eller FORMEL Energi Premium for ekstra høg ytelse. En del produsenter melder også om laus møkk på dyr som står i høglaktasjon. I slike situasjoner kan det være lurt å bytte ut en del av kraftfôrrasjonen med FK Betefôr som tilfører mere sukker og fiber i rasjonen. Mange geitmjølkprodusenter gir tilbakemeldinger om at dette gir et bedre vommiljø hos geita. Glem heller ikke at geita må få tilgang på reint og friskt vann! Lykke til med kjeinga!

For mer informasjon ta kontakt med din fagkonsulent i Felleskjøpet, eller din lokale avdeling.