31.08.2018 | Nils Arve Frøisland, produktsjef tilskuddsfôr

Mer bruk av kraftfôr medfører at det lettere kan oppstå lav pH - « sur vom». Felleskjøpet har et bredt utvalg av tilskuddsforprodukter.

Pluss Vomstabil

Dette produktet øker pH i vomma og er veldig aktuelt å bruke ved redusert grovfôrtildeling samtidig med høge kraftfôrmengder.

Pluss Vomstabil inneholder bikarbonat og gjær.  Produktet leveres i sekk på 20 kg. Pluss Vomstabil kan gis både til storfe og sau.

Halmrasjoner

Mye bruk av halm i rasjonen kan gi mangel på mineraler som for eksempel magnesium. Ved bruk av mye halm er det ekstra viktig å passe på tildelinga av tilskuddsfôr.

Det anbefales å bruke allsidige tilskuddsôr som Pluss Storfe , Pluss Ammeku, Pluss Storfe Mineralstein eller  Pluss Storfe VM-blokk til storfe.

Til sau anbefales Pluss Sau, Pluss Sau Mineralstein eller Pluss Sau VM-blokk.

Ammekukonsentrat

FORMEL Ammekukonsentrat inneholder mineraler og vitaminer og kan benyttes ved halm/surfôrrasjon med inntil 1-1,5 kg per .ku per dag.

Her kan du se eksempler på fôrplaner.