24.09.2019 | Karstein Brøndbo, Felleskjøpet

Han leverer rundt 200 storfeslakt i året med 70 ammeku, egne og innkjøpte kalvar. Dyra er fordelt på to fjøs, og i oksefjøset fôrer han med kraftfôr, potet og rundball. Oksane får Pluss Vomstabil på grunn av poteten.

– Dei nye kalvane blir lause i magen før de får i seg tilskuddsfôret, seier Stensrød.

Pluss Vomstabil inneheld buffer og gjær og vert tilrådd når det er risiko for lav vom-pH, "sur vom" og redusert fibernedbryting. Det kan også være aktuelt til oksar på store kraftfôrmengder, i topplaktasjon, ved opptrapping av kraftfôr og ved fôring med grovfôr med høgt syreinnhold.

– Ammekua får Pluss Ammeku pulver i fullfôret med dosering etter rådgjevaren si anbefaling eller etter appetitt i automatar på beitet, seier Stenrød, som også bruker Pluss Kalvepasta for å styrke immunforsvaret til kalvane.