31.03.2021 | Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef Drøv FKA

Å komme i brunst påvirkes først og fremst av hormoner som styrer reproduksjon. For ei voksen ku vil det normalt ta rundt 1 måned før ny brunstsyklus setter i gang, ofte litt lengre for kviger. Holdet på dyra påvirker også tiden fra kalving til første brunst, og styrken på brunsten. Kua bør ta seg kalv i løpet av de 80 første dagene for å holde en stabil og samlet kalvingsperiode også neste år. ​

Ved å sikre en god energi og proteindekning legger du til rette for at brunsten skal komme som ønsket. Et vanlig spørsmål på denne tiden er hvor mye kraftfôr trenger ammekua etter kalving, et spørsmål som fra min side ofte blir fulgt opp med et eller to motspørsmål: hvilken kvalitet har du på grovfôret og hvor mye grovfôr eter kua? ​

Vi kan enkelt si at behovet til kua etter kalving er det dobbelt av vedlikeholdsbehovet ved middels hold. Og proteininnholdet bør ligge på minimum 12% gjerne opp mot 14-15% i rasjonen. Et tidlig slått grovôr som gis i fri tilgang vil ofte dekke behovet for protein og energi – og det er ikke behov for å gi kraftfôr i tillegg. Er det derimot et seint slått grovfôr – eller svært lite protein er risikoen med en kraftfôrfri rasjon underdekning, som igjen kan gi lavere tilvekst på kalven, tap av hold og ikke minst svakere eller manglende brunst. ​

Mine beste tips for ei god fôring når produksjonen er på topp er derfor:​

  • Gjør en vurdering av grovfôret – helst med en fôrprøve og vurder kraftfôr etter behovet.​
  • Vurder hele tiden holdutviklingen – tap av hold i perioden er uheldig og bør unngås.​
  • Fortsett med et allsidig Pluss mineraltilskudd fram til beiteslipp tilpasset kraftfôrbehovet​

Klikk her for oversikt over kraftfôr til ammeku>>​

Ønsker du hjelp med vurdering av kraftfôrvalg og fôrplan til ammekua har vi gode fôrplanverktøyer og tar gjerne en prat. Ta kontakt med din lokale salgskonsulent på kraftfôr.

Publisert 31.03.2021