11.02.2022 | Felleskjøpet

Formel Biff 2+, Formel Biff 4+ og Formel Biff 6+ gjør det enklere å velge riktig kraftfôr til oksen ut fra strategi. Når innsatsfaktorene er vurdert og planen for fôringa er lagt velges type kraftfôr ut fra hvor mye kraftfôr dyra skal få. Under finner du generelle anbefalingene til hver av sortene. Endringene i innhold er tilpasset gjeldende normer for storfe i vekst. Grovfôret utgjør en stor andel av oksens rasjon, og vil ha innvirkning på tilvekst. Tidlig slått grovfôr med høge proteinverdier gir rom for lav kraftfôrandel i rasjonen, mens et seint slått grovfôr med lave proteinverdier krever mer kraftfôr for samme tilvekst. Grovfôret bør inneholde minimum 120 g protein pr kilo tørrstoff, og minimum 60 g AAT. Er verdiene under dette kan det være behov for ekstra tilførsel av protein i form av Formel Proteinkonsentrat.  

Tabell Formel Biff.jpg

Velg riktig kraftfôr til dine okser 

Når du velger type Formel Biff ved bestilling bør du tenke gjennom hvor mye kraftfôr oksene får når kraftfôrmengden er størst. Er tildelingen mellom 2-4 kg vil Formel Biff 2+ passe godt, mellom 4-6 kg vil Formel Biff 4+ passe, mens om de får over 6 kg vil Formel Biff 6+ være et naturlig valg. For størst mulig presisjon i fôringa er det helt nødvendig med en grovfôrprøve for å kjenne innhold av spesielt energi og protein. Ønsker du en fôrplan har Felleskjøpet gode verktøy for å beregne både grovfôropptaket og behov for kraftfôr til dine okser.  Formel Biff-serien dekker vitaminer og mineraler fra 2 kg for Formel Biff 2+ og fra 3 kg på Formel Biff 4+ og 6+. Får dyra lavere kraftfôrmengder enn dette anbefaler vi bruk av Pluss tilskuddsfôr i tillegg.  

Ved bestilling på min gård får du forslag på nytt sortiment ut fra hva du har handlet tidligere. I en overgangsperiode vil sekkevarer leveres med gamle navn på sekk og innleggseddel. Ønsker du hjelp til vurdering av sort eller bruk av Formel Biff serien kan du ta kontakt med din lokale salgskonsulent.