07.11.2018 | Rune Lostuen, produktsjef drøvtygger i Felleskjøpet Agri.

Vi kaller det bærekraftfôr.

Ved å tilsette essensielle oljer i kraftfôrblandingene blokkeres deler av metan-produksjonen, samtidig som fôreffektiviteten hos drøvtyggerne økes med 5-8%. Dette gir vinn-vinn for både bonden og miljøet.

Utvikling av kraftfôr er en kontinuerlig prosess. Målet er hele tiden å forbedre produktene slik at vi styrker økonomien til våre kunder og eiere, både på kort og lang sikt.

Det har de siste årene vært gjennomført en rekke fôringsforsøk med den essensielle oljen Agolin Ruminat på anerkjente forskningsstasjoner rundt om i Europa som INRA (Frankrike), Aberystwyth (Wales) og IRTA (Blanca i Spania). Forsøkene viser tydelig effekt både på mjølkekyr og okser, med økt produksjon av mjølk og kjøtt - og bedret fôreffektivitet. Mengden essensielle oljer som tilsettes i FORMEL er samme nivå som er benyttet i forsøk. Oppsummert viser effektene av tilsetting i fôret følgende:

  • Mer optimalt fôropptak
  • Høyere mjølkeproduksjon
  • Forbedret fôreffektivitet
  • Positiv effekt på reproduksjonsresultatene
  • Redusert produksjon av metan

Hva er Agolin Ruminant?

Agolin er en blanding av ulike planteekstrakter fra f.eks. vill gulrot, koriander og muskat. Produktet er utviklet over flere år for å optimalisere fôropptak og fôrutnyttelse hos drøvtyggere. Det er flere tilbydere av essensielle oljer i markedet. Vi har valgt dette produktet fordi det etter vår mening, er det produktet som har den best dokumenterte effekten hos drøvtyggere i markedet.

Drøvtyggere produserer metan

Det er kjent for de fleste at drøvtyggere produserer Metan som et biprodukt i fermentering av grovfôr i vomma. Metan er en kraftig klimagass som bidrar til klimaendringer. Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler å redusere utslippene av klimagasser betydelig i årene framover, og landbruket må også ta sin andel av reduksjonene. Parallelt med at vi skal redusere utslippene, er det også behov for å øke produksjonen av norske landbruksprodukter i takt med befolkningsvekst. For Felleskjøpet er det derfor viktig å være ledende på ny kunnskap og ta i bruk nye produkter som gjør landbruket i Norge mer klimasmart. Det å ta i bruk det metanreduserende produktet i FORMEL er et viktig skritt i dette arbeidet.