23.06.2017 | Mona Vaagan

Det er lett å få kalvene til å begynne å ete kraftfôr når en starter med dette fôret, har Aalstad erfart. Han starter forsiktig med FORMEL Mysli Start når de er tre dager gamle.

– Jeg er nøye på å at jeg begynner med å gi dem litt i hånda, og lar dem suge på det. Da er det lettere å få i seg. Du må lære dem opp, sier Johan Aalstad (47).

Han synes dette kraftfôret fungerer veldig bra sammen med den rikelige mengden melk kalver bør få i seg. Aalstad følger TINEs anbefaling og gir dem åtte-ni liter melk daglig.

– Noen sier at hvis kalvene får for mye melk, sliter de med å få i dem nok kraftfôr. Min erfaring er motsatt, spesielt med kalvemyslien, sier Aalstad.

Fjorten generasjoner gardsbruk

Samvirke besøker Johan Aalstad sammen med Chatrine Johansen, fagkonsulent drøvtygger i Felleskjøpet Agri. Aalstad gard ligger noen steinkast fra Vardal kirke i Gjøvik kommune.

Gardens historie går tilbake til 1400-tallet og den har tilhørt Johans familie helt siden den gang. Selv er han 14. generasjon. Kona Elisabeth Røhne er veterinær og tar seg av blant annet inseminasjoner, og Johan har hjelp i den daglige drifta av faren og sønnen Lars.

Besetningen teller 50 melkekyr, pluss kalver og ungdyr. Johan Aalstad bygde om båsfjøset til løsdriftfjøs med melkerobot i fjor, og har nå også kapasitet til å fôre opp okser til slakt.

Han legger mye arbeid i fôring og stell av kalvene, og det har gitt resultater. Aalstad forteller at han har jevn, god kalvehelse.

Han tar oss med på en omvisning i fjøset. Kalveavdelingen befinner seg i et separat rom, for å redusere smittefaren. En to dager gammel kalv ligger i en enkeltboks. Der er den ei uke. Deretter flyttes den sammen med fire andre kalver i en fellesbinge i samme avdeling.

Gir kalvene mye råmelk tidlig

– Hva er de viktigste faktorene for å få fine, friske kalver?
– Det som er viktig med kalv, er for det første mye råmelk tidlig. Jo før du får i dem råmelk, jo bedre er det. Jeg prøver å få i dem fire liter råmelk med én gang, og jeg synes det går bra, stort sett, sier Johan Aalstad.

Han forteller at han har «full utrykning» hver gang det er kalving. Kommer det en kalv om natta, står han opp og går i fjøset. For å sikre råmelktilførselen tidlig nok, må du være der, understreker han.

– Er du der en time etter kalvinga, kan det være for sent, sier Aalstad.

Han melker råmelka i spann og gir kalvene med tåteflaske. Etter råmelkperioden får de melk fra en melketaxi, det vil si en tank med påmonterte hjul.

Melketaxien pasteuriserer melka, en løsning han har valgt for å redusere bakterierisikoen. Taxien justerer også melka til ønsket temperatur. Aalstad har den innstilt på 42 °C. Kalvene får melka i ei smokkbøtte, ferdig dosert i melketaxien. Den optimale rasjonen er ni liter melk fordelt på tre ganger daglig, har han erfart.

Renhold må ikke undervurderes

– Renhold er en annen viktig faktor, som er sterkt undervurdert, fortsetter Johan Aalstad.

– Noe som også er veldig viktig, er nok vann til kalvene, legger han til, og får medhold av Chatrine Johansen i at melka ikke kan erstatte vann. Kalven må ha begge deler.

– Ellers er det viktig med god ventilasjon, men ikke trekk. Og tørt liggeunderlag, legger han til, og får igjen et samstemmig nikk fra Chatrine Johansen.
– Hvis alt er optimalt, med renhold, god kalvehelse, riktig fôr og nok vann, kan du forbedre tilveksten hos kalvene med opptil 30 prosent, forteller hun.

NYTT FJØS: Johan Aalstad og fagkonsulent Chatrine Johansen i det nye melkefjøset som sto ferdig i fjor.

Chatrine Johansen understreker at FORMEL Mysli Start bare skal brukes til kalven er åtte uker gammel. Hun minner om at overgangen til nytt kraftfôr bør være så skånsom som mulig, for å unngå diaré og minsket tilvekst. En mulighet er å bruke FORMEL Kalv Intensiv som en overgang til for eksempel FORMEL Biff. En annen mulighet er å blande FORMEL Mysli Start med det nye kraftfôret, med gradvis mindre av det førstnevnte.

– En tommelfingerregel når det gjelder kalver, er å aldri gjøre mer enn én forandring samtidig, sier Johansen.

Et generelt tips hun gir for å få best mulig utbytte av FORMEL Mysli Start, er å passe på å holde kraftfôrsekken lukket.

– Siden smaksstoffene sitter på utsiden av Formel Mysli Start må sekken lukkes og gjerne has i en beholder for at det skal beholde sin gode smakelighet, sier hun.

Nytt og stort påbygg med melkerobot på Aalstad gård

Vi fortsetter inn i melkefjøset, der det 850 m2 store påbygget sto ferdig i november i fjor. Det rommer nytt løsdriftfjøs med melkerobot, levert av Felleskjøpet. Melkeroboten var nærmest en selvfølge.

– Det er det eneste som duger med den besetningsstørrelsen jeg opererer med, sier han. Aalstad synes det nye løsdriftfjøset med melkerobot og automatisk fôringsanlegg tilknyttet fullfôrmikser, bidrar til å høyne dyrevelferden.

Stor frihet for dyra øker melkeproduksjonen

– Det innebærer en kolossal frihet for dyra. De kan melke seg og ete som de vil, de kan lage sine egne rutiner og rytme. For det andre ser vi at melkeproduksjonen hos den enkelte kua har økt markant, sier han.

Han forteller at fôret til melkekyrne er basert på grovfôr av timotei, første- og andreslått, iblandet helsæd hvete, samt FORMEL Elite 90 og litt FORMEL Biff for å få opp smakeligheten på grovfôret. Dessuten mineral- og vitamintilskudd. Sinkyr får halmblanding med silo og Pluss Sinku, vitaminer og mineraler. Okser får rundballer og FORMEL Biff.

Utskillingsbinge med liggebåser

Når det gjelder innredningen ellers, er Johan Aalstad fornøyd med en utskillingsbinge med liggebåser, plassert ved melkeroboten. Bingen gjør at det er lett å ta ut ei ku, hvis den for eksempel skal insemineres.

Skraperobot er også et nytt hjelpemiddel som den erfarne melkebonden har god nytte av. Roboten holder spaltegolvet rent, noe som også har bidratt til bedre klauvhelse, mener han.

Aalstad investerte også i et holdvurderingskamera. Det innebar en liten vekker, han oppdaget at flere av kyrne var for feite.

– Holdvurdering er kjempevanskelig å få til på egen hånd, slår han fast.

Johan Aalstad synes det nesten ikke går an å sammenlikne det gamle båsfjøset og det nye løsdriftfjøset. Han viser det gjerne fram, og det har vært mange interesserte innom, forteller han. Likevel må han innrømme at det har vært en travel periode, med 36 kalvefødsler siden 1. desember. Alt har godt bra, oppsummerer han.

– Men det har vært ganske tøft, i kombinasjon med oppstart av nytt fjøs.

Fakta om Aalstad gård

  • 460 dekar dyrka mark, samt 180 dekar leiejord med beite
  • Melk- og kjøttproduksjon, samt noe korn
  • Melkekvote 350 tonn
  • Tilbygg med løsdriftfjøs med VMS melkerobot innviet høsten 2016

Fakta om FORMEL Mysli Start

  • FORMEL Mysli Start har en grynstruktur som vekker nysgjerrighet, og svært god smakelighet.
  • Dette gir et tidlig og høyt opptak av kraftfôr, noe som er viktig for utviklingen av drøvtyggerfunksjonen og tilveksten hos kalv, lam og kje
  • Det anbefales å starte med FORMEL Mysli Start i drøvtyggerens første leveuke, etter råmelkperioden. Kalven skal også ha friskt drikkevann tilgjengelig.
  • Kraftfôr er tørt, og et høyt opptak og en god omdanning i vomma krever tilgang på vann.
  • FORMEL Mysli Start kan brukes i fri tilgang og fram til drøvtyggeren er åtte uker gammel.

 

- Publisert juni 2017 -