30.10.2019 | Camilla Mellemstrand

Det fantes en tid da oksefôring gikk ut på å koste sammen grovfôrrestene etter melkekyrne. Selv om denne tiden heldigvis er forbi, mener fagsjef på Formel, Ann-Lisbeth Lieng, at det fremdeles er stort forbedringspotensial når det kommer til fôring av okser i norske fjøs.

- Okser responderer faktisk vel så godt på grovfôr og kraftfôr som melkekyr. Det er store summer å hente på å fôre oksene riktig, sier fagsjefen.

Optimalisert rasjon

Skal man sette sammen en perfekt rasjon må man ta utgangspunkt i det grovfôret man har, og deretter finne den kraftfôrtypen og kraftfôrmengden som komplimenterer grovfôret best mulig. Det finnes tre forskjellige kraftfôrtyper spesialtilpasset okser i Felleskjøpet Agris sortiment, men Ann-Lisbeth Lieng mener at for mange velger standardfôret Formel Biff.

- Kanskje vi ikke har vært gode nok til å anbefale og selge inn Formel Biff Kompakt? sier Lieng. Hun mener flere hadde hatt mye å tjene på å bytte ut Formel Biff med Formel Biff Kompakt.

- Formel Biff Kompakt er en litt tøffere blanding, som er høyere på energi. Den har høy norskandel og dermed høyt stivelsesinnhold. Etter fjorårets tørkesommer med grovfôrmangel var denne blandingen mindre aktuell, men nå som vi er tilbake til en mer normal situasjon, kan denne være et godt alternativ for mange, sier Lieng.

Hun anbefaler denne kraftfôrtypen til bønder som bruker to til fire kilo kraftfôr per dag og som har godt grovfôr.

- Jeg tror kanskje vi har lagt terskelen for høyt når det gjelder hvor godt grovfôr som kreves for å få gode resultater med dette kraftfôret, sier fagsjefen.

I Felleskjøpet Rogaland Agder utgjør Formel Biff Kompakt en mye større del av volumet på oksekraftfôr. Lieng ser ingen grunn til at ikke bønder også i andre deler av landet i større grad skal benytte dette fôret.

- Mange av dem som bruker tre-fire kilo Formel Biff i dag kunne fått samme resultat med noe lavere kraftfôrmengder. Formel Biff Kompakt er noe dyrere per kilo, men det blir feil å sammenlikne kilopris når det er snakk om et fôr med en annen sammensetning. Hvis du kan få samme tilvekst på mindre kraftfôr, kan det lønne seg å velge et dyrere fôr, sier fôringseksperten.

Vil utnytte grovfôret

Blant dem som bruker og er svært godt fornøyd med Formel Biff Kompakt, er kjøttprodusent Stein Heggset i Rindal kommune i Trøndelag. Han har brukt det energirike fôret med høy norskandel i minst ti år. Resultatene fra Norturas kjøttkontroll viser at tilveksten hans ligger over landsgjennomsnittet, selv om han driver i et gammelt fjøs med manuell fôring to ganger i døgnet. Mens han i 2018 hadde en daglig slaktetilvekst på nærmere 800 gram, lå landsgjennomsnittet på nærmere 600 gram.

- Jeg har rikelig med grovfôr og god tilgang på NRF-oksekalver. Det handler derfor om å få dyra raskest mulig gjennom fjøset med høyest mulig tilvekst på lavest mulig fôrkostnader. Jeg har ikke regnet på grovfôrkostnadene, men med mye jord rundt gården og forholdsvis rimelig mekaniseringslinje, er grovfôret garantert billigere enn kraftfôret. Jeg ønsker derfor å bruke mest mulig grovfôr i rasjonen, og har god erfaring med å gi to kilo Formel Biff Kompakt morgen og kveld, sier gårdbrukeren.

Reine dyr

Han tar oss med på fjøsvisitt. I forlengelsen av et nytt melkefjøs, står de yngste oksene. De ankommer Østegard Aune når de er tre-fire måneder gamle fra fire faste melkeprodusenter i bygda. Den første måneden tilbringes i en binge med spaltegulv og liggeplatting. På menyen står grovfôr og Formel Favør 80. Når oksene er fem måneder flyttes de over i fullspaltebinger og går over på en rasjon bestående av grovfôr og Formel Biff Kompakt.

- Jeg tar grovfôranalyser av et representativt antall rundballer, slik at jeg og rådgiveren har mest mulig grunnlag for å sette opp en optimal fôrrasjon. Jeg prøver å fôre så jevnt som mulig gjennom hele året. Fôrer jeg med førsteslått om morgenen, får de andreslått på ettermiddagen, forteller bonden.

Grovfôret kjøres ut med Avant minilaster, mens kraftfôret tildeles manuelt med trillebår og øsekar.

- Jeg har aldri fått trekk for skitne dyr og er veldig fornøyd med konsistensen på møkka, sier Heggset, mens han viser fram blanke og reine okser som snart skal sendes til slakt. Han forteller at en forutsetning for å kunne bruke såpass lite kraftfôr som han gjør, er godt grovfôr. Heggset legger om alle enger minst hvert femte år.

- Venter jeg lenger enn det går timoteien ut, mens ugraset kommer inn. Hyppig bruk av plogen er mitt beste tips for god grovfôrkvalitet, sier gårdbrukeren. Han leier slåing, men har egen rundballepresse og ensilerer alt grovfôret med Ensil1.

- Jeg slår ved begynnende skyting og ønsker meg en tørrstoffprosent på grovfôret på rundt 30 prosent, sier bonden.

ENKELT REGIME: Kjøttprodusent Stein Heggset fôrer to ganger i døgnet med minilaster og trillebår. Fagkonsulent Jostein Hårstad er imponert over hvor reine oksene er.

Tøff tørkesommer

Fjorårets tørkesommer var tøff for Heggset. Mens han vanligvis høster 1200 rundballer på sine 500 dekar, viste fjorårets fôropptelling bare 400 rundballer. På tross av at han fikk kjøpt en god del rundballer lokalt, endte han opp med både mindre og dårligere grovfôr enn vanlig. Han valgte likevel å fortsette med Formel Biff Kompakt i denne perioden.

- Jeg har så god erfaring med det, at jeg lot det stå til. Den daglige slaktetilveksten gikk ned, men det tror jeg den ville gjort uansett hvilket kraftfôr jeg hadde valgt. Grovfôret er veldig viktig for tilveksten så med dårligere grovfôr forventa jeg dårligere tilvekst, sier Heggset. Ann-Lisbeth Lieng tror Heggset kunne kommet bedre ut av det om han hadde gått over til Formel Biff eller Biff Intensiv akkurat i denne perioden, noe Heggset i etterpåklokskapens klare lys kan være enig i.

Tørt fullfôr

Da Stein Heggsets datter, Dagrun Heggset og svigersønn, Kjell Robert Schultz, kjøpte gård på det åpne markedet og etter hvert ble både svineprodusenter, saueprodusenter, ammekuprodusenter, i tillegg til å fôre fram okser, tok også de i bruk Formel Biff Kompakt på oksene. Årlig leverer de rundt 130 okseslakt. Noen av oksene er kjøttfeokser fra egen ammekubesetning, men brorparten er NRF-okser. Første året var daglig slaktetilvekst på 622 gram. Gjennomsnittlig slaktevekt lå på 324 kilo ved 15-16 måneders alder og dyra var fine og reine. Da Schultz etter det første året investerte i fullfôrmikser for å gjøre utfôringa mer effektiv, endte han opp med å ufrivillig måtte bytte kraftfôrtype.

- Jeg skulle veldig gjerne fortsatt med Formel Biff Kompakt, men kraftfôrets struktur passer dessverre ikke så bra i kombinasjon med fullfôrblander og grovfôr med høyt tørrstoff, slik som vi har, sier bonden. Med fire dyreslag og 650 dekar jord å ta hånd om, må fordeler og ulemper alltid veies opp mot hverandre slik at helheten blir mest mulig ivaretatt.

LITE SØL: Stein Heggset forteller det er sjelden oksene blir løse i magen. Oksene, som går i fullspaltebinger, holder seg reine og fine, og kjøttprodusenten har aldri fått trekk for skitne dyr i slakteoppgjøret.

- Hadde jeg bare tenkt på fôrkvaliteten, ville jeg gått for tørrstoffprosent ned mot 30, men for å få flest mulig fôrenheter og minst mulig vann inn i rundballene, fortørker jeg alt gras minst ett døgn. Det har med transport-, presse- og pakkekostnader å gjøre, sier Kjell Robert Schultz. Han leier pressing og pakking og betaler fast pris per rundball for jobben.

Kombinasjonen tørt grovfôr og manglende opplegg for å blande vann i fullfôrmiksen, gjør det vanskelig å få til en vellykket rasjon med såpass store pellets som Formel Biff Kompakt er.

- Det ble mye sortering på fôrbrettet. Løsningen ble å gå over til Formel Fullfôr, som har en annen og finere struktur og dermed er bedre egnet i fullfôr. Sorteringsproblemene ble da borte, men jeg kom ikke opp i samme tilvekst som jeg hadde da jeg fôra manuelt og serverte Formel Biff Komapkt, forteller bonden.

Prøver ProAmmon

Ifølge Ann-Lisbeth Lieng er Formel Fullfôr først og fremst utviklet med tanke på melkekyr, og har et AAT- og PBV-innhold som ikke er like optimalt for okser, som for melkekyr.

- Drømmefôret mitt har strukturen til Formel Fullfôr og råvaresammensetningen til Formel Biff Kompakt, forteller Schultz. Han går ikke av veien for å prøve nye ting. Akkurat nå er kraftfôrsiloen fylt med FK Biff ProAmmon. Dette testfôret, som foreløpig bare er tilgjengelig i Trøndelag og i Nordland, skal ha en spesielt god virkning på vommiljøet. Siden dette kraftfôret har samme struktur og pelletsstørrelse som Formel Biff Kompakt, har imidlertid utfordringene med sortering kommet tilbake. Det er tydelige sorteringsgroper langs hele fôrbrettet.

- Jeg tror jeg må finne en løsning for å tilsette vann i fôrblanderen, slik at jeg kan gå tilbake til Formel Biff Kompakt. Jeg har aldri hatt så bra tilvekst og så reine dyr som da jeg brukte det kraftfôret, avslutter kjøttprodusenten.

 

Forskjellen på de tre kraftfôrtypene: Andelen norsk korn i Formel Biff-sortimentet er i dag 60 prosent for Biff Intensiv, 66 prosent i Biff og 70 prosent i Biff Kompakt.