04.03.2019 | Nils Arve Frøisland, fagsjef tilskuddsfôr, Felleskjøpet

Alle disse produktene er eksempler på hva som finnes av allsidige tilskuddsfôr:

  • Pluss Storfe (sekk)
  • Pluss Storfe VM-blokk
  • Pluss Storfe Mineralstein
  • Pluss Sau (sekk)
  • Pluss Sau VM-blokk
  • Pluss Sau Mineralstein

Pluss E-vitamin med selen og biotin er et eksempel på et ikke- allsidig tilskuddsfôr. Dette produktet anbefales som et tiltaksprodukt for klauvhelse og fruktbarhet spesielt til svin.  Pluss E-vitamin med selen og biotin mangler eller har lavt innhold av viktige mineraler og vitaminer som for eksempel A-vitamin, D-vitamin , magnesium, kobber og kobolt.

A-vitamin har betydning for fruktbarhet og tilvekst, D-vitamin for vekst og skjelett,  for lite magnesium kan gi økt risiko for melkefeber ,  for lite kobber kan gi redusert melkeytelse og  kobolt trengs for sikre god vekst.

Tabellene under sammenlikner tilførsel av noen viktige mineraler og vitaminer ved bruk av et allsidig tilskuddsfôr sammenliknet med Pluss E-vit med selen og biotin.

Storfe:

Tabellen viser at det tilføres mer selen og biotin og ca. samme mengde E-vitamin ved bruk av Pluss Storfe sammenliknet med Pluss E-vit med selen og biotin, i tillegg gir Pluss Storfe tilførsel av andre mineraler og vitaminer.

 

E-vit mg

Selen

mg

Biotin

mg

Kalsium g

Magnesium

g

A-vit

 mg

D-vit

 

mg

Kobolt

mg

Jod

mg

Kopper

mg

Pluss Storfe

200

2,5

10

10

8

40000

12000

2 m

15 m

120

Pluss E-vit med selen og biotin

250

1

5

5,5

0,15

0

0

0

0

0

 

Sau:

Tabellen viser at det tilføres mer E-vitamin og selen, og samme mengde biotin ved bruk av Pluss Sau Appetitt sammenliknet med Pluss E-vit med selen og biotin, i tillegg gir Pluss Sau tilførsel av andre mineraler og vitaminer.

 

E-vit mg

Selen

mg

Biotin

mg

Kalsium g

Magnesium

g

A-vit

 mg

D-vit

 

mg

Kobolt

mg

Pluss Sau Appetitt

100

0.375

1,5

1,42

1,15

6000

1800

0,9

Pluss E-vit m/ selen og biotin

75

0,3

1,5

1,65

0,045

0

0

0

Bolus

Mineralbolus anbefales i beitesesongen når det ikke passer å gi annet tilskuddsfôr eks på utmarksbeite. Bolus inneholder i all hovedsak kun mikromineraler og ikke viktige vitaminer og makromineraler. Bolus er ikke et allsidig tilskuddsfôr.