11.02.2021 | Felleskjøpet

Kraftfôr inneholder alle næringsstoffene dyra trenger: karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og mineraler. Felleskjøpet Agri har om lag 230 ulike kraftfôrblandinger, fordi ulike dyr har ulike behov. Ikke bare trenger sauen en annen fôrsammensetningen enn grisen, men kyr med høy melkeproduksjon trenger en annen fôrsammensetning enn kyr som melker mindre. En grisunge trenger et annet kraftfôr enn ei purke som skal produsere melk til 14 spedgriser. Å utvikle bærekraftig kraftfôr til alle husdyr er en av Felleskjøpets viktigste oppgaver.

Storfe og småfe har den fantastiske egenskapen at de kan spise gras. I disse produksjonene er gras den viktigste delen av dietten, mens kraftfôr er et supplement. Svin og fjørfe spiser primært kraftfôr.

Først og fremst norsk korn

Karbohydrater utgjør hoveddelen i de fleste kraftfôrtyper. Mesteparten av karbohydratene i norsk kraftfôr kommer fra norsk korn (bygg, havre og hvete). Kornet bidrar også med fiber. Fordi de norske kornavlingene varierer fra år til år, varierer også norskandelen i kraftfôret.

Proteinvekster

I tillegg til karbohydrater, er proteiner en viktig ingrediens i kraftfôr. Vi produserer noe proteinvekster i form av oljefrø, erter og åkerbønner i Norge, men brorparten av proteinvekstene importeres. Soya og raps er proteinvekstene vi importerer mest av. Det høye proteininnholdet i soya egner seg godt sammen med det norske kornet som har et lavere proteininnhold. All soya Felleskjøpet importerer er GMO-fri og bærekraftsertifisert. I 2020 utgjorde soya 7,4 prosent av totalmengden i Felleskjøpets kraftfôr.

Felleskjøpet bidrar i flere forskningsprosjekter for å finne alternative proteinkilder. Det forskes blant annet på bruk av biprodukter fra slakterinæringen, insekter, cellulose, tang og tare.

Også korn og gras inneholder protein. Hvis norske bønder dyrker korn og gras med høyere proteinandel, kan vi importere mindre proteinråvarer.

Felleskjøpet har en egen kraftfôrserie som heter Formel Linnea. Den er uten soya og inneholder kraftfôrblandinger til melkeku, okser, ammeku, sau og geit. Felleskjøpet har også soyafrie kraftfôrblandinger til slaktekylling og svin.