17.04.2020 | Ingrid Strømstad

Natura logo_økolgisk brosjyre.png

 

 

 

Denne essensielle oljen, har i forsøk redusert utslippene av klimagassen Metan med inntil 20%. Metanproduksjonen i vomma er en energikrevende prosess. Ved å blokkere deler av denne produksjonen, økes fôreffektiviteten hos drøvtyggerne med 5-8%. Dette betyr mere mjølk og kjøtt på samme mengde fôr.

Fôringsforsøk dokumenterer effektene i husdyrproduksjonen

Det har de siste årene vært gjennomført en rekke fôringsforsøk med denne essensielle oljen på anerkjente forskningsstasjoner rundt om i Europa som INRA (Frankrike), Aberystwyth (England) og IRTA (Blanca i Spania). Forsøkene viser tydelig effekt både på mjølkekyr og okser med økt produksjon av mjølk og kjøtt - og bedret fôreffektivitet. Mengden essensielle oljer som tilsettes i FORMEL er samme nivå som er benyttet i forsøk. Oppsummert viser effektene av tilsetting i fôret følgende:

• Mere optimalt fôropptak
• Høyere mjølkeproduksjon
• Forbedret fôreffektivitet
• Positiv effekt på reproduksjonsresultatene