25.11.2016 | Felleskjøpet

– For mjølkebøndene vil det nye systemet innebære at man vil få en bedre tilpasning mellom kraftfôr og grovfôrkvalitet, sier Leidulf Nordang.

Han er utviklingssjef drøvtyggerfôr i Felleskjøpet Fôrutvikling og presenterte nylig E-dairy-systemet på det interne fagtreffet FORMEL-skolen.

Det nye systemet viser klart fordelene med et godt konservert surfôr, og her er det mye penger å spare ved å kunne bruke mindre proteinfôrmidler til det gode grovfôret, forteller Nordang.

– Det blir også lettere å påvirke forholdet mellom ytelse, fett- og proteininnhold, alt etter hva mjølkeprodusenten ønsker.

Brukes i mange land

E-dairy-systemet er ifølge Leidulf Nordang i bruk i en rekke land rundt i verden, blant annet i Nederland, Belgia, Sveits, Tyskland, Kina, Korea og Sør-Afrika.  

– Fôrvurderingssystemene fra Schothorst er sagt å være verdens mest brukte. Åtte prosent av alt kraftfôr i verden blir produsert på grunnlag av disse. For Felleskjøpet innebærer det at vi tar i bruk et moderne, men velprøvd system der store ressurser blir brukt årlig på videreutvikling og forbedringer, sier han, og legger til:

– Vi har gjennom mange år benyttet E-dairy-systemet til utviklingsarbeid, og systemet har allerede hatt stor innflytelse på våre kraftfôrblandinger og anbefalinger.

Leidulf Nordang sitter selv i den internasjonale styringsgruppa for E-dairy-systemet. Felleskjøpet Fôrutvikling har derfor reell innflytelse på utformingen og videreutviklingen av systemet.

Utdatert

– Hva er bakgrunnen for at det nye systemet innføres?

– Det nye systemet blir innført fordi det gamle systemet er utdatert, selv om vi har flikket på det en del i årenes løp. For Felleskjøpet har E-dairy-systemet vært et naturlig valg. Dette systemet er i bruk av våre søsterbedrifter i mange europeiske land, og flere har det til vurdering. Gjennom vårt medlemskap i Schothorst Feed Research får vi tilgang på mye kunnskap som er tilpasset dette systemet, både om råvarer, praktisk fôring og fôringsstrategier. Systemet er tilpasset de optimeringssystemer som er i bruk på fabrikkene, og vi har slik en høg nytte i forhold til kostnaden, sier Leidulf Nordang.

De viktigste endringene er i vurderingen av protein, særlig i grovfôr, forklarer han. Systemet tar i bruk ny kunnskap om nedbrytingen av proteinet i vomma, som er kommet fram gjennom et stort forskningsarbeid de aller siste åra.

– Med E-dairy-systemet kan vi vurdere mye bedre hvordan de ulike fôrmidler virker inn på vommiljøet, ved at næringsstoffene blir delt opp mellom raskt, middels og langsomt nedbrytbare. Det er særlig de raskt nedbrytbare karbohydratene som kan være en utfordring for vommiljøet, sier Leidulf Nordang.

Betydning for fettprosent

– Systemet er også meget avansert når det gjelder omsetningen av fett i vomma, noe som er avgjørende for å kunne påvirke fettprosent i mjølka. Videre kan E-dairy-systemet beregne forventet produksjon av metan, som er og blir et meget viktig spørsmål, med avgjørende betydning for alle som driver med drøvtyggere, tilføyer han.

Produktsjef FORMEL i Felleskjøpet Agri, understreker at det er en lang prosess som ligger bak innføringen av E-dairy-systemet.

– Det er mye kvalitetssikring. Vi må blant annet tilpasse det til norske forhold. Surfôret i Norge har for eksempel en annen kvalitet enn i Tyskland eller Nederland, sier Kim Viggo Weiby (tidligere produktsjef, red.anm.).

Weiby betoner at innføringen av det nye fôrvurderingssystemet er helt i tråd med Felleskjøpets målsetting om å bedre bondens økonomi på kort og lang sikt.

– Vi får nå mer nøyaktige beregninger til å lage kraftfôrblandinger og større presisjon i fôrplanleggingen. Det får stor betydning, sier Weiby.

Smidig overgang

Det er Felleskjøpets mål at overgangen til nytt system skal gå mest mulig smidig, forteller Leidulf Nordang. 

– Samtidig vil det bli en del endringer som er nødvendige for å kunne dra nytte av fordelene. Men det meste vil bli bakt inn i kraftfôrblandingene og tilrådingene, sier Nordang og avslutter:

– Med E-dairy-systemet har Felleskjøpet tatt et viktig skritt mot bedre fôring, ikke bare for mjølkekyr, men også for alle drøvtyggere i Norge.

Fakta: Schothorst Feed Research

Et forskningsinstitutt for den nederlandske kooperative kraftfôrindustrien. Instituttet er også åpent for utenlandske selskaper. Felleskjøpet har vært medlem i Schothorst Feed Research de siste ti åra.