28.09.2021 | Felleskjøpet

Ny og bedre Formel Optima

Formel Optima har nå fått enda høgere AAT-innhold og økt mengde bufferstoff for å stimulere til høgere mjølkeytelse og godt vommiljø. Vi anbefaler å konsentrere bruken av nye Formel Optima til de første 60-100 dagene etter kalving for å oppnå god effekt av det høge proteininnholdet. Ved å bruke Formel Optima kun i tidliglaktasjon vil også bruken av importerte råvarer bli konsentrert til den perioden av laktasjonen kua får maksimalt med utbytte av disse råvarene. Samlet sett vil bruk av Formel Optima sammen med et norskkornbasert grunnkraftfôr gi bedre næringstilgang, økt norskandel og bedre fôringsøkonomi for totalrasjonen sammenlignet med en tradisjonell fôringsstrategi.

Som norskkorn basert grunnblanding anbefaler vi Formel Basis, Formel Favør eller Formel Linnea. Formel Basis anbefales spesielt som grunnblanding sammen med formel Optima der avdråtten ønsker over 9500 kg i besetningssnitt.

Optimastrategien

Det finnes ikke ett kraftfôr som er riktig gjennom hele laktasjonen, både med tanke på næringsbehov og fysiske krav til råvarer. Optimastrategien konsentrerer bruken av importerte råvarer i tidliglaktasjon og gir plass til et norskbasert kraftfôr i resten av laktasjonen.

Figur 1 viser Formel Optima sammen med Formel Basis i en fôrrasjon til høgtytende mjølkekyr. Det er ønskelig å ha en høgest mulig andel Formel Optima de første 30 dagene etter kalving, for så å gradvis fase den ut. I mange fjøs vil fysiske begrensninger sette en grense for hvor mye Formel Optima som kan tilbys kyrne ved at alle kraftfôrslag ikke er tilgjengelig i både mjølkerobot og kraftfôrautomat.

Vi anbefaler å starte oppfôring før kalving med et norskbasert kraftfôr, da kua trenger å venne seg til stivelse i rasjonen etter en lang sintidsperiode. For å opprettholde et godt vommiljø etter kalving skal en først øke andelen Formel Optima før en øker andelen med grunnkraftfôr. Maisstivelsen i Formel Optima sikrer kua tilgang til glukogene næringsstoffer i tillegg til å være skånsom mot vomma. Økt tilgang på glukogene næringsstoffer er gunstig i tidliglaktasjon da det reduserer fettmobiliseringen og virker forebyggende mot ketose.

imaget0v9.png

Figur 1 Optimastrategien sørger for AAT-boost i tidliglaktasjon til høgtytende mjølkekyr samtidig som at norskandel og produksjonsøkonomi opprettholdes i totalrasjonen ved bruk av Formel Basis i grunnrasjonen.

AAT-boost

Det har i flere forsøk blitt vist at proteinforsyningen umiddelbart etter kalving er en begrensende faktor for økt mjølkeytelsen. Økt AAT-innhold i fôrrasjonen har vist en økning på inntil 7 kg melk per ku per dag de første 30 dagene etter kalving sammenlignet med normalt AAT-innhold i fôrrasjonen (Figur 2). For å kunne utnytte dette potensialet er det viktig å ha fokus på riktig hold og mineralforsyning ved kalving for å redusere faren for subklinisk og klinisk melkefeber. Derfor er nye Formel Optima tilsatt større mengder kalsium for å imøtekomme kuas store behov for kalsium i tidliglaktasjon.

imagedz2si.png

Figur 2 Tydelig høgere produksjon hos kyr med økt AAT-innhold i rasjonen sammenlignet med kontrollgruppe i fôringsforsøk ved Aarhus Universitet (AAT boost til nykælvere – M. Larsen et al. 2014.)

Publisert 24.09.2021