16.12.2016 | Kim Viggo Weiby, Produktsjef drøvtyggere

Bruker du FORMEL Energi Premium i dag så er du antakelig opptatt av høg mjølkeytelse. Da bør du sjekke ut halvbroren som heter FORMEL Energi Basis. Denne er aktuell for deg som ønsker høg avdrått og har fra middels til god surfôrkvalitet.

Bra avdrått til lavere pris

Vi får svært gode tilbakemeldinger fra kunder som bruker kraftfôrblandingen FORMEL Energi Basis. Kraftfôret er aktuelt for deg som tidligere har brukt blandingen FORMEL Energi Premium, men som nå ønsker en noe rimeligere blanding som gir avdrått opp mot 9000 liter mjølk. Vi reduserer nå prisen med 10 øre per kg gjeldende fra 15. desember 2016. Dette betyr at FORMEL Energi Basis 80 vil ligge i området 23 øre lavere i pris per FEm sammenlignet med FORMEL Energi Premium 80. Dette gjør vi fordi vi ønsker å legge til rette for økt forbruk av norsk korn i kraftfôr.

Høg «norskandel»

Mange kunder er også opptatt av at det fôret kua får skal være basert på norske råvarer, og dette er noe vi ønsker å legge til rette for. FORMEL Energi Basis er en blanding som i stor grad er basert på bygg og havre (over 60 % i dagens resept). Dette gir blandingen unike egenskaper som f eks et høgere nivå av vomnedbrytbar stivelse som stimulerer til høg mikrobeproduksjon og høg avdrått. En utfordring med mange kraftfôrblandinger er at de gir en lav vombelastning fra midtlaktasjonen og utover. Dette problemet blir mindre dersom du bruker en stivelsesrik blanding som FORMEL Energi Basis. I sum vil dette kunne bidra til en flatere laktasjonskurve utover i laktasjonen og dermed en høgere ytelse totalt sett.

Optima-Strategien

Dersom du har mulighet til å bruke to kraftfôrslag og har høg ytelse så er det verdt å undersøke FORMEL Energi Basis i kombinasjon med FORMEL Optima. Mange kunder har lykkes svært godt med denne kombinasjonen da man tilfører kua AAT, glukogene næringsstoffer (blant annet stivelse fra mais) samt bufferstoffer for å bevare vommiljøet i den kritiske fasen etter kalving.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Kontakt din nærmeste salgs- og fagkonsulent, eller nærmeste Felleskjøpetavdeling