15.10.2019 | Øystein Haga Kaldahl, fagsjef drøv, Felleskjøpet Agri

Felleskjøpets egenutviklede rasjonsprogram, Formel Fôrplan, vil være et viktig verktøy for at du som Formel-kunde skal kunne styrke produksjonsøkonomien.

Med utgangspunkt i det nederlandske fôrvurderingsprogrammet E-Dairy har Felleskjøpet Fôrutvikling utviklet programmet Formel Fôrplan for bruk til fôrplanlegging. E-Dairy er basert på fôringsforsøk og fôrvurdering utført at Europas ledende fagmiljø innen fôrproduksjon til drøvtyggere. For å kontrollere resultatene opp mot norske fôrråvarer har det blitt gjort mange fôringsforsøk på Felleskjøpets forsøksgård, og arbeidet vil nå fortsette i det splitter nye Formel-fjøset på Jæren. Programmet Felleskjøpets salgskonsulenter benytter er derfor spesialtilpasset norske fôrrasjoner.

Økt fokus på fettinnhold i mjølk

Med reduserte mjølkekvoter i 2020 vil en fort komme i en overskuddssituasjon om det ikke blir tatt grep tidlig i kvoteåret. I 2020 kan det for mange være gunstig å redusere noe på ytelsen per årsku og heller sette søkelys på økt fettinnhold i mjølk. I Formel Fôrplan har det blitt utvilet en egen verdi, Structo, som speiler fôrrasjonens fysiologiske påvirkning på vommiljøet. Et godt vommiljø er avgjørende for å sikre høgt fettinnhold i mjølk. Per dags dato betaler Tine åtte øre for hver tidel økt fettprosent per liter mjølk. Et kraftfôr som øker fettprosenten med én tidel er derfor verdt 16 øre mer per fôrenhet. Med bruk av Formel Fôrplan kan din lokale salgskonsulent finne hvilket kraftfôr som gir deg økt merbetaling ut ifra kvaliteten på ditt grovfôr.

Tar hensyn til en rekke parametere

For å sikre et høgt innhold av fett i mjølka tar E-Dairy hensyn til en rekke parametere i fôrplanlegginga. Det er viktig å sørge for at vomma har nok energi, protein, fordøyelig fiber, aminosyrebalanse og riktig kation-anion-balanse (KAD). I tillegg vil de fysiske egenskapene til næringsstoffene variere ut fra hvilke råvarer som brukes i fôrresepten. Formel Fôrplan har et grafisk oppsett som viser det optimale nivået av næringsstoffer og den fysiske effekten av råvarene i fôrrasjonen. Dette gjør at en kan sette opp en fôrplan med flere typer grovfôr, kraftfôr og tilskuddsfôr og fortsatt være sikker på at resultatet gir uttrykk for samspillet mellom fôrråvarene, både med tanke på kvalitet og kvantitet. Grovfôr av moderat kvalitet og høge kraftfôrmengder kan gjøre det vanskelig å få en god nok Structo-verdi. Tilskuddsfôret Pluss Vomstabil vil da kunne være med på å stabilisere fôrrasjonen innenfor de ønskede kriteriene.

Søkelys på proteinkvalitet i grovfôret gir redusert behov for soyaprotein

I motsetning til eldre fôrvurderingsprogrammer viser E-Dairy store variasjoner i grovfôrets proteinverdi og mengden aminosyrer absorbert i tarm (AAT) som stammer fra grovfôret. E-Dairy tar hensyn til både tørrstoff-, syre- og proteininnhold samt fordøyeligheta til grovfôret for å kunne evaluere proteinverdien i grovfôret. Det å begrense gjæringa i surfôret er avgjørende for å ta vare på grasets AAT-verdi og sukkerinnholdet. Maursyreholdig ensileringsmiddel reduserer gjæringa i surfôret og bidrar til å bevare proteinet og sukkeret i grovfôret. En kan nå med bedre sikkerhet vise hvordan økt fokus på grovfôrkvalitet betaler seg i form av økt tørrstoffinnhold i mjølk, økt grovfôropptak og mindre behov for importerte karbohydrater og soyaprotein.

VOMMILJØ ER VIKTIG: Strukto-verdien er Formel Fôrplans spesialutviklede mål for rasjonens fysiologiske påvirkning av vommiljøet