Sur vom fører til dårligere fôrutnyttelse, redusert mjølkeytelse og vil kunne skade vomveggen.

Når vomma får et surere innhold enn pH på 5,5 er det skadelig og vi snakker da om «sur vom» eller vomacidose. Tilførsel av raskt nedbrytbart sukker og stivelse fra for eksempel kraftfôr, gir økt produksjon av frie fettsyrer. Når vi får denne situasjonen, vil vomma tillate en raskere passasjehastighet og bakteriene som bryter ned fiber blir ineffektive. Opptaket av syrer gjennom vomveggen er den viktigste mekanismen for å holde pH på riktig nivå. Et for lågt grovfôropptak innebærer kortere tyggetid, og dermed mindre spytt som kan bufre vomma.

Tendenser til sur vom

Når det bare er tendenser til sur vom, snakker vi om subklinisk vomacidose. Denne kan synes som bare en liten dropp i mjølkeproduksjonen i starten av laktasjonen. Det utvikler seg ikke til sur vom og kua kommer opp i ytelse igjen. Ved mindre pH-dropp ned mot 5,8 klarer kua å justere dette selv ved å ta opp mer grovfôr.

Vær oppmerksom på to risikogrupper: 3 uker etter kalving og 10-14 uker etter kalving. Altså kyr i perioden med topp mengde kraftfôr i rasjonen.

Fôres det med et stivelsesrikt kraftfôr, for eksempel FORMEL Favør eller FORMEL Energi Basis, er høgt grovfôropptak viktig. Sur vom kan oppstå i en slik fôringssituasjon dersom grovfôropptaket blir overvurdert. En løsning kan være å gå over til Optima-Strategien, som betyr to kraftfôrslag tilpasset det aktuelle grovfôret og ytelsesnivået i besetningen. Også bufferstoffer vil virke forebyggende på sur vom. Kraftfôr som FORMEL Optima inneholder bufferstoffer. FORMEL Optima er ment til kyr som er i en sårbare periode med høg avdrått og stor mengde kraftfôr.
FORMEL Energi Premium er også et godt alternativ dersom bare ett kraftfôrslag er mulig.

Bruk kuas signaler

Her er noen signaler fra kua som indikerer sur vom:

  • Dersom kua ikke har fått i seg nok grovfôr de siste 5-6 timene vil man kunne se en grop på kuas venstre side. Dette kalles varseltrekanten eller hungersgropa.
  • Se etter om dyra har optimal drøvtygging. Et godt vommiljø krever minst 55 tygg per gulpebolle for å få nok spyttproduksjon og god bufring av vomma. Riktig struktur og snittlengde på grovfôret hjelper til å holde vomma frisk.
  • Gulpeboller på fôrbrettet eller i liggebåsene kan være et tegn på sur vom.
  • Vurder gjødselkonsistensen til dyra. Ei ku i høg mjølkeproduksjon skal ha ei møkkruke der du kan se fotavtrykket ditt dersom du setter foten nedi.


Tiltak ved sur vom

  • God veiledning fra fagkonsulent er forebyggende. Sett opp en fôrplan etter grovfôranalyse og bruk denne ved valg av kraftfôrblanding.
  • Tildeling av kraftfôrrasjoner bør gis i mindre mengder. Maks 3 kilo kraftfôr per dyr/tildeling, men aller helst i mindre porsjoner.
  • Alltid grovfôr på fôrbrettet.
  • Pluss Vomstabil har levende gjærceller og natriumbikarbonat som virker stabiliserende på vom-pH. De forbruker oksygen i vomma og stimulerer de fibernedsettende bakteriene.

 

Figur Optima graf

Optima-strategi. Bilde.OPTIMA-STRATEGI: Denne går ut på å bruke et grunnkraftfôr sammen med en toppdressing. Grunnkraftfôret kan være for eksempel FORMEL Favør eller FORMEL Elite. Start opptrappinga etter kalving med FORMEL Optima, og trapp deretter opp gradvis grunnkraftfôret.

 

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 01, 2016