AJ strø er et alternativ til annet strø, er drøyt i bruk, har god sugeevne og er godkjent for SPF-besetninger.

Følgende strøprodukter fra AJ Energi og Strø finnes nå i vårt sortiment:

  • AJ Kross Grov – til fjørfe, purker og slaktegris
  • AJ Strømel – til smågris og til bruk i fødebingen
  • AJ Kross Fin - til storfe

Alternativt strø

AJ-produktene fra Danmark er et alternativt strø til svin, fjørfe og storfe og består av knust og varmebehandlet rapshalm. Varmebehandlingen gjør strøet bakteriefritt og dermed egnet for SPF-besetninger. God sugeevne gir tørt miljø for grisene. Strøet ligger fint på gulvet og er drøyt i bruk.

Strøet er også velegnet til alle former for fjørfe hvor dyrene har tilgang på gulvareal. Strøet har meget god oppsugingsevne og gir et godt klima i huset. Det har en positiv effekt på tråputer og hindrer hakking og fjørplukking da det gir bedre sysselsetting og aktivitet i huset.

Mengde for fjørfe; 700-900 g/m2 i oppstart, deretter ved behov.

Bestilling av produkter gjøres via butikk, Kundetjenesten eller Min Side på nett.

Produkt FK-nummer
AJ Kross Grov, 900 kg storsekk  16 256
AJ Kross Grov, 20 kg sekk  16 259
AJ Strømel, 18 kg sekk 16 258
AJ Kross Fin, 20 kg sekk 16 254