06.10.2014 | Jon Birger Ustad, kategorisjef I-mek

Fjøset rommer 46 FT-30 binger samt bløtsettings- og tørrfòringsanlegg levert av Egebjerg. Ventilasjonsanlegget er levert av Skov, mens vakuumutgjødslinga er levert av Fog. Kunden er veldig opptatt av at fjøset skal være lett å drifte, ha tilfredsstillende dyrevelferd, være holdbart og ha riktig pris.

Leveransen

Han sier at leveransen tilfredsstilte alle disse kravene. Felleskjøpet var prismessig veldig konkurransedyktig og det var korrekt og rask levering. Han skryter av god oppfølging underveis som følge av Felleskjøpets nye prosjektlederrolle. Prosjektleder Knut Øystein Berg følger opp byggeprosjekter for å kvalitetssikre, effektivisere og veilede under monteringen. Emmerhoff synes innredningen var rask å montere, og han bygget også hele fjøset selv.

Dyrevelferd og hygiene

- Jeg har vært opptatt av optimal dyrevelferd når jeg har innredet, slår Hans Emmerhoff fast. Selve fødebingen er utført med solide plastplanker, glatte overflater og rustfritt stål. Samtidig er alle åpninger lukket med plastpropper. Resultatet er optimal hygiene og tidsbesparende når det gjelder vasking. Spesielt siden Emmerhoff også har installert bløtleggingsanlegg i fjøset.

Det er montert rustfrie gitter mellom bingene slik at grisene kan ha mest mulig sosial kontakt. Portene kan åpnes med ei hand og har smekklås samt smarte hengsler som hever porten når den åpnes. Det er også viktig å framheve det gjennomsiktige klimataket i hvert smågrishjørne. Dette taket sørger for at bonden har god oversikt over smågrisene den første tida etter grising og slipper å gå inn i bingen. Samtidig er hjørnet vendt ut mot gangen og er hele 1 kvadratmeter stort, nok til å romme alle grisene under hele dieperioden.

Ei integrert varmelampe over hvert smågrishjørne er regulerbar, noe som sikrer både best mulig trivsel for dyra og virker strømbesparende. Sperreluke med wire og wirehjul gjør at det er lett å stenge av selve smågrishjørnet, o dnne løsningen medfører også at det blir mindre belastning på rygg og skuldre for bonden.

Røkting

Emmerhoff sier at sperreluka er noe av det han er mest fornøyd med når det gjelder innredningen.
I tillegg til fødeavdelingen, bygger Emmerhoff om et grisefjøs fra 1981 til en smågrisavdeling for de avvente grisene. I den ombygde låven får han også plass til kontor, besøksrom og vaskerom.

Hans Emmerhoff kjøpte garden i 1977 og den er på 180 dekar. Med jorda han leier i tillegg, har han et areal på 1700 dekar. Emmerhoff drev med svineproduksjon fram til år 2000 da nye oppstallingsregler og økte kostnader gjorde at han la ned driften og livnærte seg av sitt eget byggefirma istedet, ved siden av oppdrag med leiekjøring innenfor landbruket.

Drift

Når Emmerhoff nå starter opp igjen med gris, er det som satellitt tilknyttet en av Norturas purkeringer. Hver åttende uke får Emmerhoff 46 purker som griser omlag tre uker etter ankomst. Da flytter han dem over i smågrisavdelingen og fôrer dem opp videre seks-sju uker. Når de har oppnådd en vekt på maks 30 kilo, sender han dem fra seg til videre oppfôring. Årlig vil 3400 griser være innom Ringsby gard. Emmerhoff synes satellitt-tilknytningen er en effektiv, strukturert og økonomisk gunstig driftsmåte. Tre dager etter Åpent fjøs-arrangementet, det vil si 22. mai, fikk han de første purkene.