Vanligvis når et fôrsortiment skal oppgraderes, uavhengig av dyreslag, lanseres de ulike fôrtypene etappevis.
– Nå velger vi å gå bort fra denne små-stegs-strategien og heller lansere et fullverdig produktsortiment for grisen fra 30 kg til sluttfôring. Ved å velge fra vårt sortiment skal svineprodusenten aldri være i tvil om verken kvalitet eller råvareinnhold, forteller Fosseng.

Sortiment i 3 kategorier

Det blir enklere å velge fôr ut fra behov, kvalitet og pris. Det handler om å ta et valg på hva man ønsker å oppnå i egen svineproduksjon med tanke på innhold i fôret og økonomi. Hensikten er å møte ulike besetningers behov utfra produksjonen. Dette kalles gjerne for skreddersøm.

– Vi har sett at det ofte er stort sprik mellom resultater for daglig tilvekst og fôrforbruk i de enkelte besetningene. Nå deler vi sortimentet i 3; FORMAT Stjerne, FORMAT Vekst og FORMAT Flex.
FORMAT Vekst dekker grisens behov for vitaminer og mineraler ved en tilvekst opp mot 1050 gram/dag og et fôrforbruk over 2,5 FEn per kg tilvekst. FORMAT Flex har høyere energiinnhold og større variasjon i råvaresammensetning enn vårt øvrige FORMAT-sortiment. FORMAT Stjerne er kraftfôret man skal velge om man har et fôrforbruk under 2,5 FEn/kg tilvekst og/eller en tilvekst over 1050 gram per. dag, understreker Fosseng.

Hun påpeker videre at en tredeling av sortimentet er å tydeliggjøre Felleskjøpets forbedringer på FORMAT-kraftfôret. I tillegg vil svineprodusenten kunne tilrettelegge fôrvalget utfra resultater i egen besetning.

Tid for lansering

Fosseng forteller at de nye fôrslagene vil være tilgjengelig for bestilling fra 1. februar.

– Vi har som mål å være best på fôrutvikling til alle husdyr, og i denne omgang har vi fullt fokus på utvikling av slaktegrisfôr. Norge er ledende på svinegenetikk – nå skal vi følge opp når det gjelder å sikre fôrkvalitet og best tilvekst. Samtidig håper vi at de som enda ikke er kunder hos oss blir nysgjerrige på våre fôrslag og tar kontakt med våre fagkonsulenter, sier Margareth Fosseng.

 

 

Les mer om kraftfôr til slaktegris i vår nye bla-bare brosjyre!