08.01.2015 | Victoria Bøhn Lund, fagsjef FORMAT

En del kunder bruker vårt ordinære kraftfôr som er beregnet mot tørrfôranlegg også ved våtfôring. Dette gir en rimeligere fôring og hos mange går dette fint. Det er imidlertid noen faktorer man skal være oppmerksom på.

Hvorfor har ikke Felleskjøpet en Soft-variant av alt kraftfôr?

Vi får av og til spørsmål om hvorfor vi ikke tilbyr akkurat det samme sortimentet til kunder som bruker tørrfôr og de som bruker kraftfôr og vann. Dette er et kostnadsspørsmål. Flere blandinger gir økte produksjon og logistikk-kostnader.  Felleskjøpet jobber derfor alltid mot den beste balansen av antall blandinger. For Felleskjøpet er det viktig at vi har bredden i sortimentet slik at kunder som har behov for komponentene som er spesielle for våtfôrblandingene våre har tilbud om det, men i en del anlegg kan ordinært kraftfôr brukes.

Hva skal man passe på?

Kraftfôr til tørrfôringsanlegg har et større fokus på å oppnå god pelletskvalitet. Dette kan i noen tilfeller være en utfordring ved bruk i våtfôringsanlegget fordi pelleten da bruker lengre tid på å løse seg opp i anlegget. For å løse dette kan du å øke støpstiden til blandingen- tiden våtfôret står i blandetanken før utfôring.

God hygienisk kvalitet er alfa og omega for å få et våtfôringsanlegg til å fungere. Felleskjøpet sine kraftfôrblandinger som er tilpasset våtfôring inneholder aktive komponenter som hjelper til med å ivareta god hygienisk kvalitet, tørrfôrblandingene gjør ikke det. For dere som bruker ordinært kraftfôr er det derfor ekstra viktig at dere er nøye med jevnlig vask av blandetanken og hyppig kontroll av pH og lukt på våtfôret.

Kan jeg bruke ordinært kraftfôr i mitt anlegg?

Ingen fjøs er like, og ikke alle bør bruke ordinært kraftfôr i våtfôranlegget sitt. Ta gjerne kontakt med fagkonsulenten din for å diskutere dette.

Det er noen huskeregler:

  • Anlegg med lange rørgater er generelt mer utsatt for feilgjæring og bør ha spesialtilpasset fôr
  • Høyt fokus på hygiene og jevnlig vask av blandetank er enda viktigere om man bruker standardfôr
  • Kraftfôr laget for tørrfôranlegg har et kontinuerlig mål om best mulig pelletskvalitet. Dette kan i perioder gi utfordringer i våtfôr ved at pelleten bruker lang tid på å løse seg opp.