Gode miljøforhold, sysselsetting og fravær av stress er de viktigste tiltakene for å forebygge halebiting i besetningen. Har halebiting først brutt ut kan situasjonen virke håpløs. Da kan det være lurt å sette inn umiddelbare tiltak, som et av disse produktene som vi tilbyr.

Pekoni Break

Pekoni break er et tilskuddsfôr til gris som har positiv effekt på å roe ned halebiting. Den inneholder mye fiber som metter og roer grisen. Den inneholder også en del mineraler og har ekstra høyt innhold av magnesium, som kan roe grisene i perioder med stress. Pekoni break doseres fritt på gulvet i bingene til slaktegrisen. Start med 2-5 kg når halebitingen oppdages, og doseres etter behov fram til stressituasjonen har roet seg, ofte tar dette noen dager.

Calsea Pig

Calsea Pig er en mineralstein til gris. Den kan puttes i bingen som en forebyggende aktivitetsgjenstand eller ved første tegn på at halebiting bryter ut. Mineralsteinen inneholder mineraler som grisen har ekstra behov for ved stress, for eksempel magnesium som kan være med å roe ned grisen. Det å slikke og gnage på steinen er også en fin aktivitet som sysselsetter grisen. Mineralsteinen bør fortrinnsvis monteres i beholder eller tau i bingen, da holder den lenger.

FK Betefôr

FK Betefôr er roesnitter i pelletert form. Roesnitter inneholder mye fiber og gir grisen en god metthetsfølelse. Dette roer slaktegris som fôres restriktivt og kan således forebygge halebiting ved at grisen unngår stressfølelse som følge av sult.