19.06.2015 | Victoria Bøhn Lund, spesialkonsulent svin

Rånen har en viktig rolle som avlskonsulent i besetningen; han fremmer brunst og stårefleks hos purkene. Dette gjør det i neste omgang lettere for oss å inseminere på riktig tidspunkt i brunsten, som igjen øker sjansen for store og fine kull. Likevel tenker kanskje de færreste over hva som er den beste fôringen av rånen.

Hva er viktig for en råne?

Tradisjonelt har det ikke vært særlig fokus på fôring og stell av rånen siden det bare er snakk om én enkelt gris i fjøset. Noen enkle praktiske tilpasninger er imidlertid alt som skal til for å dekke næringsbehovet. I Norge følger vi avlspyramiden i avlsarbeidet for å sikre genetisk framgang og et kontrollert avlsarbeid. Rånen skal derfor ikke bedekke purkene, men fungere som en hjelp til å avdekke riktig tidspunkt for inseminering. En råne er også med på å framskynde brunst hos purkene. Den viktigste egenskapen til rånen er således at han har god libido, seksualdrift på godt norsk. Er det purker som skal utrangeres, kan det som en motivasjonsfaktor av og til være nyttig å la rånen få bedekke disse.

Energi- og proteinbehov

Forsøk har vist at for lav proteinforsyning til rånen kan føre til nedsatt seksualdrift og en «mindre villig» råne. Det samme gjelder energiforsyningen, blir denne for lav går det utover rånens engasjement i arbeidet med å kontakte purkene. Også spermieproduksjonen reduseres etter lengre periode med underdekning på protein eller energi. Når rånen blir voksen er det imidlertid også viktig at den ikke overfôres på energi da dette kan gi oss en stor og tung råne som lettere utvikler beinproblemer.

Vitamin- og mineralbehov

Riktig balanse mellom kalsium og fosfor er viktig for å sikre en sterk beinbygning. Biotin bidrar til gode klauver. Vitamin A og E er viktig for produksjonen og holdbarheten på rånens spermier. Vi anbefaler derfor en kraftfôrblanding med høyt innhold av vitaminer og med et mineralinnhold som fremmer oppbygging av kalsium i skjelettet for en sterk beinstruktur.

Mosjon for godt utvikla beinmuskulatur

En råne blir kjønnsmoden ved en alder på rundt 6-8 mnd. Siden beinstyrke og god bevegelighet er viktig bør man legge til rette for tilstrekkelige mosjonsmuligheter i oppdrettet. En binge av god størrelse med fyldig strødekke og et tørt, sklisikkert underlag gir rånen mulighet til mosjon og styrking av beinmuskulatur. En annen ting man bør tenke på er å plassere rånen så langt unna purkene i fjøset som mulig, dette først og fremst av hensyn til purkene. Bakgrunnen er at brunststimuleringen fungerer best når rånekontakten oppleves som ny, og rånen på forhånd ikke har stått i umiddelbar nærhet.

Kraftfôrvalg i praksis

I oppdrettet er rånen i vekst og har næringsbehov tilsvarende ungpurkene. Et naturlig kraftfôrvalg i oppdrettet er derfor det samme som ungpurkene fôres med. Etter hvert er det viktig å begrense energitilførselen til rånen for å unngå at han blir for stor og tung. Blir han for stor kan dette gå utover holdbarhet på bein og viljen til å bedekke purker. Vi anbefaler derfor at en voksen råne (8-9 mnd.) gis det samme kraftfôret som de drektige purkene går på. Ideelt sett er det et eget drektighetsfôr, FORMAT Drektig eller FORMAT Løsdrift. Det moderate proteininnholdet i disse blandingene bremser tilvekst samtidig som vitamintilførselen er tilstrekkelig. Alternativt kan rånen fôres med FORMAT Purke om dette er kraftfôret som brukes til purkene i besetningen.

Tabell 1. Anbefalt fôring av rånen

Alder Anbefalt kraftfôrslag Tildeling
Fødsel - 30 kg Smågrisfôr Etter appetitt
30 kg - 9 mnd FORMAT Purke eller annet fôr som brukes i oppdrettet av purker

Etter appetitt

Voksen, etter 9 mnd FORMAT Drektig

Restriktivt

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.